menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave
Manuskriptliste
Noder

Forfatterportræt
& bibliografi 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1805 - 1875

Jeg finder, at Eventyr-Digtningen er Poesiens meest udstrakte Rige, det naaer fra Oldtids blodrygende Grave til den fromme barnlige Legendes Billedbog, optager i sig Folke-Digtningen og Kunst-Digtningen, det er mig Repræsentanten for al Poesie, og den, som mægter det, maa heri kunne lægge ind det Tragiske, det Komiske, det Naive, Ironien og Humoret, og har her baade den lyriske Streng, det Barnligtfortællende og Naturbeskriverens Sprog til sin Tjeneste

af "At være eller ikke være" 1857, Esthers replik i Tredie Deel, kap. VI.

Andre ressourcer:

H.C. Andersen Online (breve, dagbøger og eventyr, papirklip og portrætter, sangtekster fra Det Kongelige Bibliotek)


 

1805 Født i Odense
1822 Udg. Ungdoms-Forsøg af William Christian Walter
1828 Studentereksamen (Kbh.)
1829 Examen philologicum et philosophicum
1829 Egentlig debut (på eget forlag) med Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager.
1829 Debut som dramatiker på Det kgl. Teater med Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret
1830 Første trykte prosaeventyr "Dødningen" i Digte
1835 Første samling Eventyr, fortalte for Børn
1835 Første roman Improvisatoren (da. og ty.).
1847 ff. Gesammelte Werke udg. Leipzig 1847 ff.,
1853 ff. Samlede Skrifter (1. udg.)
1875 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345