menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave

Forfatterportræt
& bibliografi

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1817 - 1854

Damer [bliver] fra Vuggen af [...] øvede i at spille alle mulige Roller, saaledes at de opnaae saa stort et Talent, at de kunne udføre hvilkensomhelst Charakteer de ville til den høieste Grad af Fuldkommenhed, eller som Bladene udtrykke sig, løse deres vanskelige Opgave paa en tilfredsstillende Maade. [...] Derfor see vi dem undertiden lærde indtil Pedanterie, og undertiden naive indtil Gaasethed; derfor see vi dem afvexlende, dybsindige, overgivne, religieuse, frivole, kaade, snerpede, gracieuse, frastødende, fornuftige og til at rende Døre op med, Alt efter Omstændighederne.

Fra Gaden, s. 107


 

1817 Født i København
  Uddannet som handelskontorist
1845 Debut som prosaforfatter
1847 Debut som dramatiker
1847 Chievitz’ kendeste værk, romanen Fra Gaden, udkommer
1848 Skriver ved militærets intendanturtjeneste i København
1849 Ansat i Krigsministeriet
1850 Teaterrejse til Paris
1854 Død ugift i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345