menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave

Forfatterportræt
& bibliografi

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1819 - 1887

Bagtalelse ... Den er nok nødvendig i Naturens Husholdning. Den bibringer Ungdommen en maaske velgjørende Angst for Samfundets Dom. Den er en Art Journalistik. Alligevel tjener den maaske langt meer til at tugte end til at forhindre, thi gribes Nogen ret af Lidenskabelig Villen, saa siger man som oftest "Koste, hvad koste vil". Og man skal da ogsaa tage sig iagt for at mene, at det Liv er det eneste attraaværdige, det eneste sande udviklende, som føres correct efter Linealen. Det virkelige Liv har noget Irrationelt ved sig; man skal ind i Disharmonier for af sin egen Sjæls Magt at skabe Harmoni. Man behøver kun ikke reflecteret at søge Disharmonierne; de komme nok af sig selv.

M. A. Goldschmidts Dagbøger. Udgivet af Kenneth H. Ober, bd. I, DSL, København, 1987, s. 410.

 

1819 Født i Vordingborg, af jødisk herkomst
1837 Filologikum
1845 Debuteret med romanen En Jøde
Journalist og bladudgiver
1846-47 Europarejse
1848 Gift med sit barns mor Johanne Sonne, skilt 1852
1853-57 Den store roman Hjemløs
1887 Død på Frederiksberg
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345