menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave

Forfatterportræt
& bibliografi

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1840 - 1881

Jeg læste fornylig, at Jordklodens uendelig afvexlende Udseende, de høje Bjerge, og de dybe Dale maaske ikke ere blevne til ved voldsomme og storartede Naturbegivenheder, saaledes som man tidligere troede, men ved smaa Aarsagers langsomme men uafladelige Virksomhed. Saaledes gaar det ogsaa i det menneskelige Liv. Det bevæger sig ikke gjennem stærke Katastrofer, men gjennem smaa Virkninger, saa smaa, at de ofte ere absolut umærkelige for Iagttageren, ialfald saa umærkelige, at han ikke kan gjøre sig Regnskab for dem.

(Hasting i 'Jason').

 

1840 Født i Skælskør
1859 Student fra Metropolitanskolen (Kbh.)
1859 Debut i Dagbladet med Familiekarakteristikker.
1863 Litterær debut i bogform med Skizzer
1865 Cand.jur.
1865 Medarbejder ved Dagbladet
1872 Chefredaktør
1875 Romandebut (anonymt) m. Jason med det gyldne Skind.
1881 Død i Skodsborg
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345