menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave

Forfatterportræt
& bibliografi

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1485 - 1534

Then giør een godt gierning, som annammer eet fattigt mennische udi sit huus, oc gifuer thet madt oc Dricke, Wærme oc seng, roo oc mag, men then giør møghet bædre, som annammer eet barn udi sijn Schole, oc gifuer thet aandelig madt oc dricke, thet er Lærdom udi Bog, twct oc ære, ...

Huore krancke, mijslige, saare, arme oc fattige menniskir schule tracteris oc besørgis, een kort vnderwijsning aff broder Paulo Helie, 1528

 

Poul Helgesen: Skibykrøniken. Manuskript. Omtalen af stormen på Frue Kirke 1531.
   
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345