menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave

Forfatterportræt
& bibliografi

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1862 - 1883

"Kunde De" - og hans skarpe Blik fangede hendes "kunde og vilde De blive min Hustru?"
Hun stod som lynslaaet, hendes Tanker, hendes Hjerteslag, hendes Aandedræt standsede. – Hun forblev overvældet og maalløs staaende. Hun havde aldrig tænkt sig noget saadant. Først den foregaaende Dag havde hun erfaret, at Doktor Bang var ugift. Hun havde tænkt sig ham som Familiefader, eller rettere hun havde ikke tænkt sig ham i nogetsomhelst almindelig menneskeligt Forhold. Han var for hende Lægen. Den elskværdige Læge, til hvem man nærer fuld Tillid, og for hvem man har Respect, ja en Smule Frygt, ikke anderledes.
Det var desuden det første Ægteskabstilbud, der var gjort hende.
Det forekom hende, som om en glødende Hede pustede hende i Ansigtet og lammede hendes Hjerne. Det laa paa hende som en Vægt, at hun burde svare, men hun vidste jo ikke engang hvad.

Fra En Pyrrhussejr, To Fortællinger, s. 31


 

1862 Sakskøbing
1874-76 Skoleuddannet i København på Nathalie Zahles Skole
1880 Arbejdede i som huslærerinde
1883 Tog til København igen for at læse til lærer og for at blive forfatter
Begik kort tid efter selvmord
1883 Død i København
1884 Hendes værker blev udgivet posthumt
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345