menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forside

Titelliste
Anvendt udgave

Forfatterportræt
& bibliografi

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

1503 - 1560

Vilt du gaa ind i den hellige oc lønlige sted saa leg aff dig al hoffmod och stolthed. Thi Guds Aand skyer oc flyer saadane ting och boer gerne vdi it fornedrigt oc ydmygt hierte. End dog Pallatzet er vijt och herligt saa er dog dørren saare lau oc trang. Derfaar maat du alt bøye din stercke og stinde halss oc bucke om du vilt at mand skal lade dig ind.

Danske Skrifter Bd. 2, s. 64


 

1503 Født i Ribe
1531 Immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg efter at have været skolemester i Odense
1533 Magister
1537 Doktor. Samme år indviet som den første protestantiske biskop over Sjælland.
1537 Professor i teologi ved Københavns Universitet
1537-43 Visitation i 390 sjællandske købstads- og landsbykirker
1560 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345