menu_forside_top.gif Forfatter Perioder Titel        
logo_forside.gif

Om ADL Søg
  Georg Brandes  

I det, hvori man saa en Livsbetingelse for Aandslivet og Literaturen, den fromme Vedhængen ved det Overleverede, saa jeg en Dødsfare, og i det, man betragtede som en Dødsfare for Aandslivet, Spørgsmaalet, Negtelsen, Bruddet med fromme Synsmaader, saa jeg den eneste Livsbetingelse - og jeg ser det saadan endnu.

Georg Brandes, "Tale ved Festen i Concertpalæet" (26.10.1891) i Taler, 1920, s. 51.