menu_forside_top.gif Forfatter Perioder Titel        
logo_forside.gif

Om ADL Søg
  Ludvig Holberg  

Om Herren ikke villde tage det u-naadigt, saa troer jeg ogsaa det er aarsag, at der ere ikke saa mange Hanreder blant bønder, som blant fornemme folk, ti naar fornemme folk gaaer og bier till de ere 50 aar, førend de kand komme i stand at forsørge et hus, saa kommer de derimod af stand til at forsørge en kone, uden saa er, at de fornemme Fruer kand lade sig nøje med mad og drikke allene, hvilket vi holde for u-troeligt hos os paa landet.

Ludvig Holberg, Don Ranudo (1745) i Seks komedier, s. 317