menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forfatterportræt
ved Flemming Lundgreen-Nielsen

Indledning
Biografi
Forfatterskabet
Forfatterskabets efterliv
Tekstoplysninger
Bibliografi

Om portrættøren

Forfatterportrættet som PDF

Forside Claus Christoffersen Lyschander
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Indledning

Claus Christoffersen Lyschander var født og døde i en tid, da Danmark-Norge var en europæisk stat i fremgang, uden mindreværdskomplekser over for det aggressive og indeklemte Sverige med den nye indfødte Vasaslægt på tronen. Hans liv falder i perioden mellem reformationstidens religiøse og politiske opgør og barokkens hyldest til den sejrende statskirke og enevælde. Det danske militær blev moderniseret, slotte som Kronborg og Frederiksborg skød op, flåden var stærk og kampivrig, kultur og videnskab fremmedes og beskyttedes af kongemagten. Netop som Lyschander i årsskiftet 1623-24 bisattes i Herfølge Kirke, skulle hans levetids udadvendte, opdagelseslystne, næsten korsfareragtige kristendom blive afløst af en principfast rettroenhed (ortodoksi), farvet af selvransagende syndsbetonet bodskristendom. Denne nye stemning var antagelig et resultat af de uheldige udfald af Christian IV's militære indgriben i Trediveårskrigen og af fjendskabet med naboriget Sverige. Så godt som på samme dato skiftedes også signalerne i litteraturen ud: de sidste rester af senmiddelalderens løst strukturerede verskunst erstattedes af en gennemført regelmæssig og retorisk velordnet renæssancepoesi. Men Lyschander må være død i en forvisning om en fortsat storhedstid for Danmark og den dansksprogede litteratur, hvis bedste eksponent i åndslivet han med sit historiske og digteriske forfatterskab havde været.

 

1558 Født i Nørre Vram (Skåne)
1586 Magistergrad (Wittenberg)
1587 Sognepræst i Herfølge
Senere tillige provst i Bjæverskov Herred
1623-24 Død omkring årsskiftet
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345