menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forfatterportræt
ved Finn Hauberg Mortensen

Indledning
Biografi
Forfatterskabet
Modtagelse
Forfatterskabets efterliv
Tekstoplysninger
Bibliografi

Om portrættøren

Forfatterportrættet som PDF

Forside Søren Kierkegaard
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Indledning

Forfatterportrættet følger Kierkegaards liv fra barndommen på Nytorv til bisættelsen på Assistens Kirkegård. Han var københavner med K, også under opholdene i Nordsjælland og Berlin, men hans slægt var jysk. Hans relation til faderen og til Regine fik ligesom konfrontationen med Corsaren afgørende indflydelse på forfatterskabet. Forfatterportrættet inddrager også danske forfattere og kulturpersonligheder, som i forfatterskabet har plads som identifikationsfigurer eller yndlingsaversioner. Kierkegaards værk er omfattende, især i betragtning af, at det stort set er blevet til på 15 år. Værket omfatter de skrifter, som Kierkegaard selv udgav, dem han afsluttede, men henlagde og endelig en omfattende mængde notater, forarbejder og journaler, der gennem Kierkegaards produktive år fungerede som et reservoir, hvor tekster kunne deponeres eller rekvireres. Kierkegaard skrev i perioder på flere af sine bøger samtidig, mens han i andre overvejende skrev til sit reservoir. Forfatterskabsportrættet fokuserer på de af Kierkegaard selv publicerede bøger, der gennemgås kronologisk efter deres udgivelse. I sammenhængen inddrages enkelte afsluttede arbejder, som først blev udgivet efter hans død. Den afsluttende karakteristik af forfatterskabets efterliv og reception er nødvendigvis stærkt summarisk, den omfattende, både i international og faglig henseende, Kierkegaard-forskning taget i betragtning.

 

1813 Født i København
1830 Student fra Borgerdydskolen, København
1840 Cand.theol. fra Københavns Universitet
1841 Mag.art. fra Københavns Universitet
1834 Debuterede anonymt med en artikel under mærket "A"
1838 Af en endnu Levendes Papirer
1855 Død i København
1855 Begravet på Assistens Kirkegård
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345