menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forfatterportræt
ved Johan de Mylius

Indledning
Biografi
Forfatterskabet
Tekstoplysninger
Bibliografi

Om portrættøren

Forfatterportrættet som PDF

Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Indledning

H.C. Andersen som paradigme

H.C. Andersens levnedsløb, som på mangfoldige måder afspejles og reflekteres i hans forfatterskab, påkalder sig særlig interesse, ikke fordi han oplevede mere eksotiske og mærkværdige ting i sit liv end så mange andre, der kom ud at rejse og kom i berøring med betydelige kunstnere og højtstående samfundskredse i såvel Danmark som i andre europæiske lande, men fordi hans liv foregreb og næsten blev paradigmatisk (mønsterlignende) for den udvikling, der generelt kom til at præge det danske samfund i det 19. århundrede.

Hans liv forløb hen over afgørende skillelinier og opbrud i det danske samfund, idet hans opvækst, gennembruds- og etableringsperiode falder sammen med den udklingende enevælde under Fr. VI og Chr. VIII, tiden fra napoleonskrigene og frem til treårskrigen, den periode, som i kulturel henseende kaldes for "dansk guldalder". Hans karrieres kulmination og afmatning - frem til hans sygdomsår og endelige død - ligger inden for den ny demokratiske konstitutions periode med dennes efterhånden mere og mere synlige indre spændinger: det liberale borgerskabs og den begyndende kapitalismes ekspansion, den politiske og kulturelle mobilisering af bønderne, dannelsen af en egentlig arbejderklasse som afløser for den ældre tids mere uspecificerede "almue". Inden for denne fase af hans liv ligger fænomener som urbanisering (Københavns volde rives ned i begyndelsen af 1850erne for at give plads for nye arbejderkvarterer), teknificering af kommunikation (telegrafen) og transport (jernbaner og dampskibe), naturvidenskabernes og den materialistiske livsanskuelses fremvækst.

Det samme kunne naturligvis siges om alle forfattere, der levede på begge sider af 1848/1849. Men i H.C. Andersens tilfælde blev det dobbelte periodetilhørsforhold på grund af hans sociale herkomst og usædvanlige livsforløb til skæbne og til stadigt stof for dele af hans forfatterskab. Og samtidig blev denne skæbne ikke kun personlig, men blev paradigmatisk: Det kunne lade sig gøre at rejse sig fra samfundets dyb og gennembryde klasseskellene i kraft først og fremmest af stædighed og evner (man ville tidligere have sagt, og bør vel stadig kunne sige: geni). Det paradigmatiske i denne skæbne var Andersen sig bevidst for så vidt som han kaldte sit liv et "eventyr" og mente, at hans liv ville påkalde sig lige så stor interesse som hans værker. Eller - som hans ven Edvard Collin formulerede det: "Hans Liv tilhører Culturhistorien" (H.C. Andersen og det Collinske Huus, s. 485). Det har desuden vist sig at være af samme stof som eksempelvis "the American dream" om "the selfmade man", avisbudet, der ender som aviskonge. I Andersens tilfælde er dette dog ikke kun realiseringen af en social drøm, men en kunstnerskæbne, en forestilling om den indre, medfødte berettigelse (den indre natur eller, som man dengang sagde, "den indre adel") og om dennes modsvar i en i sidste ende metafysisk grundet verden.

 

1805 Født i Odense
1822 Udg. Ungdoms-Forsøg af William Christian Walter
1828 Studentereksamen (Kbh.)
1829 Examen philologicum et philosophicum
1829 Egentlig debut (på eget forlag) med Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager.
1829 Debut som dramatiker på Det kgl. Teater med Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret
1830 Første trykte prosaeventyr "Dødningen" i Digte
1835 Første samling Eventyr, fortalte for Børn
1835 Første roman Improvisatoren (da. og ty.).
1847 ff. Gesammelte Werke udg. Leipzig 1847 ff.,
1853 ff. Samlede Skrifter (1. udg.)
1875 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345