menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forfatterportræt
ved Jens Kr. Andersen

Indledning
Biografi
Forfatterskabet
Modtagelse
Forfatterskabets efterliv
Tekstoplysninger
Bibliografi

Forfatterportrættet som PDF

Forside Ludvig Holberg
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Forfatterskabets efterliv

Holberg er klassiker. Der er rejst Holberg-monumenter i København og Oslo og Sorø og Bergen. Der er indrettet Holberg-museum på Tersløsegaard. I både Danmark og Norge virker Holberg-selskaber. Hvert år uddeles der en Holberg-medalje til en skønlitterær forfatter (sjældnere til en Holberg-forsker). Få danske forfatterskaber er så rigt udgivet og så velbeskrevet som hans.

Allerede i sin samtid var han kendt og agtet, skønt enkelte uvenner og misundere (især på Universitetet og inden for gejstligheden) ikke manglede. På låget til Holbergs sarkofag i Sorø Klosterkirke findes en mindeplade, hvis latinske indskrift er forfattet af hans professorkollega og gode ven (!) H.P. Anchersen (1700-65). Texten fremhæver Holbergs forbløffende sociale karrière og hans fortjenester af fædrelandet. Til disse regnes hans testamentariske donationer, og Anchersen anfører generelt, at han var vidtberømt for sine skrifter ("scriptis celeberrimus") - men tier (taktfuldt?) om hans komedier og indsats for teatret.

Senere har det nærmest været omvendt; for eftertiden har "den danske litteraturs fader" først og fremmest været den danske dramatiks fader, hvorimod fx hans store historiske forfatterskab mest har været pligtlæsning for studenter og studieobjekt for specialister.

Men komedierne er levende kulturarv og opføres stadig hyppigt. Det indebærer, at de siden Holbergs dage har været gjort til genstand for forskellige frie nyfortolkninger (frie i forhold til forfatterens oprindelige hensigter og til den tid, hvor stykkerne blev til). Gode exempler på senere perioders manipulationer med komedieværket afgiver Jeppe paa Bierget og Erasmus Montanus. Disse komediers receptionshistorie vidner om, at på tidspunkter, hvor den danske bondestand er på fremmarch (mod almindelig agtelse eller politisk magt), fremstiller både den litterære kritik og de sceniske opførelser Jeppe og Erasmi modstandere på Bjerget med sympati eller dog forståelse og interesse, medens Baronens og Erasmus' egne aktier falder drastisk. (Nærmere herom i: Holberg: Seks komedier, udg. af Jens Kr. Andersen i DSL's serie Danske klassikere, 1994,1999, efterskriftens afsnit 8, p. 473-83).

 

1684 Født i Bergen, Norge
1754 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345