menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forfatterportræt
ved Jens Kr. Andersen

Indledning
Biografi
Forfatterskabet
Modtagelse
Forfatterskabets efterliv
Tekstoplysninger
Bibliografi

Forfatterportrættet som PDF

Forside Ludvig Holberg
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Textkritiske oplysninger

Textgrundlaget for ADL's Holberg-portræt udgøres af F.J. Billeskov Jansens udvalg Værker i tolv Bind (1969-71), hvortil der i det foregående har været henvist med bd. + sidetal. Udvalget repræsenterer næsten alle sider af det mangeartede forfatterskab, dog med en vis overvægt til de dele af det, som bedst har overlevet tiden: komedierne og essayene. Billeskov Jansens eget textgrundlag varierer fra text til text; i mange, men ikke alle tilfælde benyttes redaktionen fra "monumentaludgaven" Samlede Skrifter I-XVIII (1913-63) ved Carl S. Petersen m. fl., der optrykker efter originaludgaverne (med textkritik og variantapparat i bd. XVIII). Til komedierne har Billeskov Jansen valgt F.L. Liebenbergs 8-binds udgave fra 1847-54, der gengiver stykkerne i den ældre Holbergs ortografi. Til essayene benytter Billeskov Jansen - forståeligt og forsvarligt - sine egne tidligere udgaver af Moralske Tanker (1943, udg. i DSL's serie Danske Klassikere1992) og Epistler (I-VIII, 1944-54), der unægtelig må anses for autoritative: Ikke blot er noternes oplysninger - ikke mindst hvad angår udpegelsen af Holbergs litterære kilder - nybrydende og præcise, men tillige er selve texten så gennemarbejdet og pålidelig, at det efter årtiers benyttelse af udgaven kun synes muligt at lokalisere en enkelt fejl, der er undsluppet udgiveren ved hans tilføjede rettelser i det afsluttende bind (og som findes i Epistler IV, 1949, p. 160, l. 7 fn; pågældende epistel, nr. 359, er ikke medtaget i udvalget i bd. 11).

 

1684 Født i Bergen, Norge
1754 Død i København
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345