menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Forfatterportræt
ved Lise Præstgaard Andersen

Indledning
Biografi
Forfatterskabet
Modtagelse
Forfatterskabets efterliv
Tekstoplysninger
Bibliografi

Om portrættøren

Forfatterportrættet som PDF

Forside Adam Oehlenschläger
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Bibliografi

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi.

Værker

Erik og Roller. Romantisk Fortælling (ufuldstændig), 1802

Digte, 1803

Poetiske Skrifter 1-2, 1805

Den lille Guds-Engel. En Romanze, 1805

Nordiske Digte, 1807

Palnatoke. Et Sørgespil, 1809

Axel og Valborg. Et Sørgespil, 1810

Correggio. Tragedie, 1811

Digtninger 1-2, 1811-13

Stærkodder. Tragødie, 1812

Faruk. Syngespil, 1812

Kanarifuglen. Lystspil, 1813

Hugo von Rheinberg. Tragødie, 1813

Ærlighed varer længst. Idyl, 1813

Ludlams Hule. Syngespil, 1814

Røverborgen. Syngespil, 1814

Helge. Et Digt, 1814

Hagbarth og Signe. Tragødie, 1815

Fiskeren. Dramatisk Eventyr, 1816

Hroars Saga, 1817

Fostbrødrene. Tragødie, 1817

Frederiksberg. Et Digt, 1817

Den lille Hyrdedreng. En Idyl, 1818

Robinson i England. Comødie, 1819

Nordens Guder. Et episk Digt, 1819

Erik og Abel. Tragødie, 1820

Samlede Digte 1-3, 1823

Øen i Sydhavet 1-4, 1824-25

Skuespil (indeholder Flugten af Klosteret og Væringerne i Miklagaard), 1827

Nye poetiske Skrifter 1-3, 1828-29

Trillingbrødrene fra Damask. Lystspil, 1830

Levnet fortalt af ham selv 1-2, 1830-31

Tordenskiold. Tragisk Drama, 1833

Dronning Margareta. Tragødie, 1834

Norgesreisen. En Digtekrands, 1834

Fyensreisen. Digtekrands, 1835

De italienske Røvere. Tragødie, 1835

Nyere Digte, 1836

Sokrates. Tragødie, 1836

Olaf den Hellige. Tragødie, 1838

Knud den Store. Tragødie, 1839

Ørvarodds Saga. Et oldnordisk Eventyr, 1841

Dina. Et tragisk Drama, 1842

Erik Glipping. Tragødie, 1844

50 Digte, 1845

Amleth. Tragødie, 1847

Samlede Noveller, 1847

Kiartan og Gudrun. Tragødie i fem Handlinger, 1848

Digtekunsten. I Poesier, 1849

Regnar Lodbrok. Et Heltedigt, 1849

Erindringer 1-4, 1850-51

Om Ewald og Schiller 1-2 (Forelæsninger ved Københavns Universitet 1810-11), 1854

Udgaver

Oehlenschlägers Digterværker og prosaiske Skrifter 1-26, 1851-54

Oehlenschlägers Poetiske Skrifter 1-32, udgivet af F.L. Liebenberg, 1857-62.

Poetiske Skrifter 1-5, ved H. Topsøe-Jensen, 1926-30. Der refereres i portrættet til denne udgave, for så vidt de omtalte tekster findes der. Det gælder uddragene fra Digte (1803), Poetiske Skrifter (1805) og Nordiske Digte (1807).

Oehlenschläger Selskabets udgave består af 11 separate publikationer (unummererede):

Langelands-Reise i Sommeren 1804, udgivet af Povl Ingerslev-Jensen, 1972

Oehlenschlägers Levnet fortalt af ham selv 1-2, med forord og kommentar af Poul Linneballe og Povl Ingerslev-Jensen, 1974

Axel og Valborg. Et Sørgespil, udgivet af Povl Ingerslev-Jensen, 1975

Nordens Guder. Et episk Digt, kommenteret af Povl Ingerslev-Jensen, 1976

Helge, kommenteret af Povl Ingerslev-Jensen, 1976

Lyrik. Et udvalg, udgivet af Torben Nielsen, 1977

Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Et Lystspil, udgivet af Jens Kr. Andersen, 1978

Digte, udgivet og kommenteret af Povl Ingerslev-Jensen, 1979

Æstetiske Skrifter. 1800-1812, med indledning og noter af F.J. Billeskov Jansen, 1980

Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil, udgovet af Henrik Lundgren, 1981

Prosa. Et udvalg, udgivet af Flemming Lundgreen-Nielsen og Mogens Løj, 1987

Helge. Et Digt, tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Søren Baggesen, Danske Klassikere, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1996

Bibliografier

F.L. Liebenberg i hans Bidrag til den oehlenschlägerske Literaturs Historie, 1868, s. 1-236

Aage Jørgensen: Oehlenschläger-litteraturen 1850-1966, 1966

Aage Jørgensen: Oehlenschläger-litteraturen 1967-1988, 1989

Aage Jørgensens oversigt over Oehlenschlägerlitteraturen i dansklærerforeningens bibliografi på nettet (www.dlb.dansklf.dk).

Litteratur om Oehlenschläger (i udvalg)

Johan Ludvig Heiberg: "Critik over "Væringerne i Miklagard"" i: Prosaiske Skrifter, bd. 3, 1861

Johan Ludvig Heiberg: "Svar paa Hr. Prof. Oehlenschlägers Skrift "Om Critiken i Kjøbenhavns flyvende Post, over Væringerne i Miklagard"" (1. udg. 1828) i: Prosaiske Skrifter, bd. 3, 1861

F.L. Liebenberg: Bidrag til den oehlenschlägerske Litteraturs Historie 1-2, 1868

Georg Brandes:" "Det uendeligt Smaa" og "det uendeligt Store" i Poesien", Illustreret Tidende, 1869

Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschläger 1-8, 1870-78

Georg Brandes: "Emigrantlitteraturen" i: Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, bd. I, 1872

Vilhelm Andersen: Guldhornene, 1896

Georg Brandes: "Adam Oehlenschläger" i: Samlede Skrifter, bd. 1, 1899, s. 215-265

Vilhelm Andersen: Adam Oehlenschläger. Et Livs Poesi I-III, 1899-1900

Ida Falbe-Hansen: Øhlenschlægers nordiske Digtning og andre Afhandlinger, 1921

Ejnar Thomsen: Omkring Oehlenschlägers tyske quijotiade, 1950

Jørgen Fafner: Oehlenschlägers verskunst, Oehlenschlägerselskabets skriftserie nr. 5, 1965

Sven Møller Kristensen: Den dobbelte Eros. Studier i dansk romantik, 1966

Jens Kr. Andersen og Leif Emmerik: Aladdin-Noureddin traditionen i det 19. Århundrede, 1972

Søren Baggesen: "Natur, kultur og historie i Oehlenschlägers "Helge" og "Hroars Saga"" i: Nordisk Litteraturhistorie - en bog til Brøndsted, 1978

Finn Hauberg Mortensen: "Om Oehlenschlägers fælheder" i: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1978

Lise Præstgaard Andersen: "Oehlenschläger, de norrøne kilder og de norrøne kvinder" i: Danske Studier, 1981. Der indgår i fremstillingen ovenfor synspunkter og citater fra denne afhandling. Refleksioner herfra over skjoldmø-typen og femme fatale-typen især i mandlige forfatteres værker er desuden videreført i Lise Præstgaard Andersen: Skjoldmøer - en kvindemyte, 1982, og i Sorte damer. Studier over femme fatale-motivet i dansk digtning fra romantik til århundredskifte, 1990

Aage Kabell: "Sanct Hansaften-Spil" i: Danske Studier, 1981

Knud Bjarne Gjesing: Søgen efter midten, Systimes periodeserie 1760-1830, 1983

Anker Gemzøe: ""Hakon Jarls Död" - poetisk teknik og historiesyn hos den unge Adam Oehlenschläger" i: Edda hefte 2, 1989

Alvhild Dvergsdal: Adam Oehlenschlägers tragediekunst, 1997

Knud Bjarne Gjesing: "På det frie Marked. Adam Oehlenschläger "Sanct Hansaften-Spil" i: Læsninger i dansk litteratur, bd. 1, 1998, s. 294-310

Kilder til Oehlenschlägers biografi

Oehlenschlägers Levnet, fortalt af ham selv I-II, 1830-31 (ny udgave ved Poul Linneballe og Povl Ingerslev-Jensen, 1974), første udkast skrevet og udgivet på tysk 1829. Disse ungdomserindringer slutter ved hjemkomsten fra den store rejse i 1810.

Erindringer I-V, 1850-51, heri er ungdomserindringerne i let omskreven form indarbejdede og fortsat. Oehlenschläger havde ved sin død i 1850 ikke nået at afslutte dette erindringsværk i renskrift, men dog ført det frem til 1846. Det afsluttedes af hans søn William.

Breve fra og til Adam Oehlenschläger. 1798-1809 I-V, udg. H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup, 1945-50

Breve fra og til Adam Oehlenschläger. 1809-1829 I-V, udg. af Daniel Preisz, 1953-81.

Breve fra og til Adam Oehlenschläger. 1829-1850 I-III, udg. af Daniel Preisz, 1984-1990.

Registerbind, (red.: D. Preisz, M.L. Krog-Meyer og Jens Keld), 1990.

 

1779 Født på Vesterbro i København
1800 Forlovet med Christiane Heger f. 1782
1802 Introduceres til den tyske romantik gennem Steffens' forelæsninger
1802 Digte (på titelbladet 1803)
1805 Poetiske Skrifter I-II, heri bl.a. Aladdin
1805-09 Dannelsesrejse
1810 Udnævnes til professor i æstetik og gifter sig med Christiane
1814 Helge
1819 Nordens Guder
1848 Kiartan og Gudrun
1850 Dør på Frederiksberg
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345