menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Brudstykke af Syngestykket "Fiskerne"

Titelliste
Anvendt udgave
Manuskriptliste

Forfatterportræt
& bibliografi

Forside Johannes Ewald
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif Manuskript til 'Brudstykke af Syngestykket "Fiskerne"'

Note: Indeholder bl.a. "Kong Christian...". I plan og kladde optræder flere af personerne med deres virkelige navne, jf. fortalen der aftrykkes i fortalen (s. 146). Udkast og renskrift findes trykt i Samlede Skrifter Bd. 6, s. 137-257 . Kladder gennemgås i Danske Digtere ved Arbejdet X (1944) incl. tallene indsat i marginen.

KB-Signatur: Additamenta 182j, 4º. Blandede arbejder.

Manuskript
 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345