menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside

Om ADL
ADL's vision
Projektet
Udvælgelse af ADL's tekster
Indgange i ADL
Faksimile og tekst
Print og download
Søgning
Citation af tekster i ADL
Portrætbilleder i ADL
Ophavsret og ADL
Om genbrug af ADL's digitale tekster
Kom videre
ADL takker

 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Om ADL - Arkiv for Dansk Litteratur

Nyt i ADL fra 2008: Otte forfatterskaber, der er frigivet siden 2001, (Edvard Brandes, Knud Hjortø, Karl Larsen, Sophus Michaëlis, Johan Skjoldborg, Helge Rode, J.-F. Jacobsen, Gustaf Munch-Petersen) er tilføjet ADL i løbet af 2008. Enkelte forfatterportrætter kommer også med i 2008, resten på et senere tidspunkt.

ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. Forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1938, med Gustaf Munch-Petersen som den nyeste forfattere.

Af hensyn til 70-års-klausulen i loven om ophavsret kan ADL principielt først give adgang til tekster, når en forfatter har været død i 70 år. (Se også Ophavsretten og ADL).

Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har valgt 78 forfatterskaber til etablering af det digitale arkiv for klassiske danske forfatteres værker. Forfatterliste.

ADL's vision

ADL's målsætning er at skabe et omfattende og frit tilgængeligt digitalt referencebibliotek og webarkiv, der omfatter danske litterære forfatterskaber. Hensigten med ADL er at skabe et centralt forskningsmæssigt redskab og en førsteklasses ressource til brug for undervisning i og formidling af dansk litteratur.

ADL-projektet

Projektet styres af Det Kongelige Bibliotek, der varetager løsning af de tekniske opgaver, og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der har ansvaret for projektets faglige indhold. Projektet er støttet af KulturNet Danmark og DEF - Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kontaktpersoner: KB: Jakob Moesgaard jamo@kb.dk og DSL: Nicolas Reinecke-Wilkendorff nrw@dsl.dk

Udvælgelse af tekster til ADL

Når der til et forfatterskab findes en kommenteret standardudgave, benyttes denne som tekstgrundlag. Hvor en sådan ikke findes, har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udvalgt teksterne til ADL, bl.a. på baggrund af overvejelserne i Udgivelse af danske litterære tekster efter 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver (DSL, 1996). Der redegøres i sådanne tilfælde for mangler ved udgaverne, f.eks. modernisering, bearbejdning, udeladelser og andre forhold, hvorved tekstgrundlaget adskiller sig fra originaludgaven.

DSL's serie Danske Klassikere tilgængeliggøres også i søgbare tekstversioner for at give adgang til enkelte værker i de nyeste kritiske udgaver.

Indgange i ADL til forfatternes liv og tekster

Som udgangspunkt giver ADL mulighed for at rette fokus mod forskellige elementer af forfatterskaberne, f.eks. perioder, forfatternavne eller enkelte titler. På næste niveau i ADL kan man f.eks. udpege en bestemt forfatter og blive oplyst om titelliste, få en oversigt over den anvendte udgave og hente et forfatterportræt med tilhørende bibliografi.

Faksimile og tekst - forskellige versioner til forskellige formål

Et af ADL's vigtigste formål er at give adgang til standardudgaver eller - hvis disse mangler - til andre udgaver (se Udvælgelse af tekster til ADL). Samtlige udvalgte titler i ADL foreligger derfor i en grafisk gengivelse (digital faksimile), der viser de oprindelige trykte sider. Faksimileversionen sikrer en høj grad af autenticitet og garanterer, at brugeren får adgang til den præcise og oprindelige udgaves tekst. Der kan dog ikke søges i faksimileversionen.

Til gengæld er en lang række af de centrale titler - ud over faksimileversionen - også tilgængelig i en tekstversion, som netop gør det muligt at søge i disse. For at etablere søgefaciliteten i ADL har teksterne fra de valgte udgaver gennemløbet en digitaliseringsproces, hvor der er foretaget en automatisk optisk tegngenkendelse (auto-generering). Metoden giver et godt resultat, men da projektets økonomiske ressourcer ikke har gjort det muligt at foretage en efterfølgende korrektur, har det været umuligt helt at undgå fejl. Til gengæld indeholder hver tekstside et link til en fejlmeldningsformular, hvorpå man kan indrapportere evt. fejl, som vil blive samlet op og rettet med regelmæssige mellemrum.

Man kan kombinere brugen af de to versioner. Ved at åbne flere browservinduer samtidigt kan man f.eks. sammenligne den trykte side (faksimileversionen) og tekstversionen, eller man kan se siderne, der indeholder noterne i faksimileversionen, samtidig med at man læser tekstversionen.

Print og download fra ADL - PDF og tekst

Den trykte side, faksimilieversionen, kan gengives i en printvenlig version, et såkaldt PDF-dokument (Portable Document Format), der giver mulighed for at udskrive de trykte sider enkeltvis. Også forfatterportrætterne kan i deres helhed skrives ud i dette format.

Til benyttelse i brugernes egne softwareapplikationer kan tekstversionen af en given titel downloades (gemmes) som en tekstfil. Sådanne tekstfiler indeholder kun en enkel formatering i form af linieskift efter afsnit. Filen kan gemmes og åbnes f.eks. i Word eller Notepad.

Søgning i ADL

ADL giver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at søge på. Enten kan man foretage fritekstsøgning, eller man kan søge med afsæt i en titel og/eller en forfatter.

Hvis en titel findes i tekstversion, giver det mulighed for at foretage fritekstsøgning, dvs. søge på ord og ordkombinationer. Derfor er det vigtigt at se efter, om en bestemt titel foreligger i tekstversion. Titellisterne oplyser ud for hver enhed, om den pågældende titel findes i en digital faksimileversion og/eller en tekstversion.

Begrænsning i ressourcerne betyder, at man ikke kan fritekstsøge i alle titler. Ca. 60 pct. af teksterne er udvalgt til fritekstsøgning. Af tekniske grunde er det altid hele fysiske enheder, altså hele bind, der er omformet til tekstversion og på den måde gjort søgbare.

Udvælgelsen af titler til fritekstsøgning er foretaget af DSL, ofte i samråd med forfatteren til forfatterportrættet og KB.

Visse elementer af den trykte tekst er udeladt i tekstversionen enten fordi elementerne ikke kan gengives i den søgbare tekstversion, eller fordi søgningen ville blive blokeret, hvis elementerne var til stede i teksten. Det gælder for f.eks. spatiering, understregning af tekst eller brug af specielle tegn samt græske og hebraiske bogstaver.

Det er muligt at søge i de enkelte forfatterskaber såvel som i forfatterportrætterne.

Indholdsfortegnelser, indledninger, noter, kommentarer, efterskrifter, bibliografier og forskellige typer af registre til de enkelte udgaver er indtil videre ikke omfattet af fritekstsøgningen.

Indholdsfortegnelser er tilgængelige via et link.

Citation af tekster i ADL

Forfatternes tekster stammer fra udgaver, som ADL har gjort tilgængelige, og brugeren kan derfor citere udgaverne som sådan. Man anfører ADL som kilde ved at skrive dato og http://www.adl.dk/ efter referencen efter følgende grundform:

Forfatter: Bogens titel. Udgaveinformation for den trykte udgave (oplysningen findes i ADL). Dato for elektronisk publicering, seneste opdatering, hvis det er oplyst. Navnet på den institution eller organisation, der står som ejer af webstedet. Adgangsdato og webadresse (URL).

Eksempel:

Holberg, Ludvig: Værker i tolv Bind. Digteren - Historikeren - Juristen - Vismanden. Udgivet med Indledninger og Kommentarer af F.J. Billeskov Jansen, Rosenkilde og Bagger, Kbh. 1969-71. Arkiv for Dansk Litteratur. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Det Kongelige Bibliotek. 15. marts 2002. [tekstens webadresse].

Genbrug af portrætbilleder i ADL

Billeder af forfattere, der er brugt i ADL, stammer fra Billedsamlingen på Det Kongelige Bibliotek. Hvis man ønsker at benytte portrætterne, skal man kontakte Kort- og Billedafdelingen.

Ophavsretten sætter grænser for ADL

For at undgå problemer med ophavsret stiller ADL som regel først tekster til rådighed, når en forfatter har været død i 70 år. I særlige tilfælde har ADL fået lov til at bruge tekster, som ellers er omfattet af 70-års-klausulen (f.eks. den nye oversættelse af Saxo).

Samrådet for Ophavsret giver følgende information om ophavsrettigheder:

"Om ophavsmænd

Ophavsretsloven beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Først og fremmest ophavsmænd, de skabende kunstnere, der frembringer litterære værker (fx romaner, radiomontager), musikværker (fx noder), sceneværker (fx skuespil), filmværker (fx spillefilm og tv-programmer) og kunstværker (fx malerier og fotografier). Ikke alene kunst og litteratur i gængs forstand, men også faglitteratur, journalistik, videnskabelige redegørelser og andre praktisk orienterede frembringelser omfattes af beskyttelsen; det gælder f.eks. også tekniske tegninger, edb-programmer og kunsthåndværk. Også den, der bearbejder et værk, f.eks. oversætteren af en udenlandsk roman eller tv-udsendelse, nyder beskyttelse som ophavsmand.

(...)

Beskyttelsens varighed

Ophavsretten til et værk varer som hovedregel indtil 70 år efter ophavsmandens død, dvs. i ophavsmandens levetid plus 70 år."

Ophavsretsloven

Om genbrug af ADL's digitale tekster

KB og DSL forbyder andre at nedtage tekster fra de digitale samlinger, som vi selv oparbejder, til oplægning på andre servere. Det gør vi af følgende grunde:

1. Teksterne er frit tilgængelige på nettet til brug for alle. Der burde således ikke være behov for yderligere oplægninger.

2. ADL indeholder ascii-filer til download til privat brug parallelt med regler for fotokopiering.

3. Der er brugt omfattende midler til etablering af XML-filerne. KB og DSL ønsker derfor at bevare kontrol med, hvordan de bruges.

4. XML-filerne er beregnet til brug sammen med de digitale faksimiler. Skanningen er imidlertid ikke perfekt, men fremvisningen af faksimile og tekst giver brugeren mulighed for at observere og indrapportere fejl i den søgbare tekst. Et af målene med KB's og DSL's litteraturprojekt er at få pålidelige, kritiske udgaver ud på nettet, og derfor er denne dobbelte fremvisningsstrategi grundlæggende. At forære teksten væk uden kontrolsiderne ødelægger hele målet med tilgængeliggørelse af gode udgaver. KB og DSL har indgået aftaler mht. gengivelse af faksimileversionerne hos de respektive forlag.

Kom videre via ADL

DSL's website Potentielle Klassiker viser tekster fra 30 nyere danske skønlitterære forfattere (debut efter 1975). Afsnittet for hvert forfatterskab indeholder 15-20 sider tekst - digte, noveller eller romanuddrag.

Gustaf Munch-Petersen er emnet for en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek med henblik på at afprøve nye ideer i forbindelse med præsentation af dansk litteratur på internettet. Gustaf Munch-Petersens forfatterskab er anvendt som eksempel. Sitet er et foreløbigt produkt af et udviklingsprojekt og er derfor ikke helt færdigt og gennemtestet.

Næsten alle offentlige folke- og forskningsbiblioteker i Danmark er med i bibliotek.dk, som informerer om, hvad der findes på danske offentlige biblioteker. På bibliotek.dk kan man bestille bøger, tidsskrifter, cd-rom'er etc. fra bibliotekerne til afhentning på eget lokale bibliotek. Dog kan der være begrænsninger i, hvad der kan bestilles. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet.

REX er Det Kongelige Biblioteks onlinekatalog. REX, som findes via adressen www.kb.dk giver mulighed for at søge og bestille litteratur o.lign. fra en række databaser, som registrerer materialer der indgår i Det Kongelige Biblioteks samlinger. Endvidere er REX databasevært for en lang række andre biblioteker og institutbiblioteker.

Litteratur kan købes hos boghandleren, hvoraf mange har eget website. www.bogguiden.dk er webstedet, som formidler links til bogsider på nettet. F.eks. finder man gennem bogguiden en liste over boghandlere på nettet, liste over forlag og links til forfatternes egne websites.

http://www.antikvar.dk/ Den Danske Antikvarboghandlerforening kan besøges, hvis man ønsker at lokalisere litteratur af ældre dato. Her findes kataloger og beholdninger på ca. 40 danske antikvariater.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) nyudgiver bl.a. danske sproglige og litterære værker fra nyere og ældre tid. DSL redigerer bl.a. Danske Klassikere med dansk litteratur fra 17. til 20. århundrede i tekstkritiske og kommenterede udgaver. På webstedet www.dsl.dk finder man en oversigt over udkomne titler i serien og titler, der er under udarbejdelse.

ADL takker

Serien Danske Klassikere støttes af Kulturministeriet og udgives i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på forlaget Borgen. Arkiv for Dansk Litteratur takker Borgen for tilladelse til at gengive Danske Klassikere i ADL.

C.A. Reitzel har velvilligt givet tilladelse til at gengive bøger som haves i kommission for DSL. Gyldendals udgaver gengives efter aftale med Gyldendal. Arkiv for Dansk Litteratur takker C.A. Reitzel og Gyldendal.

Arkiv for Dansk Litteratur takker Gads forlag og Peter Zeeberg for tilladelse til at bruge den nye danske oversættelse af Saxo i ADL. Ligeledes takker ADL Museum Tusculanum og Marianne Alenius for tilladelse til at bruge teksten til C.D. Biehls Mit ubetydelige Levnets Løb.

Arkiv for Dansk Litteratur takker H.C. Andersens Hus i Odense for både skanningen og tilladelse til at vise manuskriptet til "Historien om en Moder".

KulturNet Danmark har støttet forste fase af ADL, og DEF - Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - har støttet hele projektet. Endvidere har arven efter dr. Lis Jacobsen ydet økonomisk støtte. ADL takker for støtten og velvillig interesse.

u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345