menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 153

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Galais, og efter flere forsøg 1857-65 etableredes forbindelse over Atlanten 1866, jvf. Den store Søslange (V 161ff) og Svanereden (II 235.15-17). - 22 Shakspeares] eng. digter (1564-1616).

260.1 En heel Dag] sml. den engelske turist i Imp (157f). - 3 Canal-Tunnelen] 1802 forelå første gang planer om en tunnel under Kanalen. - 3 Carl den Store] fr. konge og rom. kejser (ca.742-814). - 4 Napoleons] fr. kejser (1769-1821). - Moliére] fr. dramatiker (1622-73). - 8 Columbus] (1451-1506) opdagede Amerika 1492.-9 Cortez] sp. hærfører og opdager (1485-1547). - Calderon] sp. dramatiker (1600-81). - 11 Cid] Cid Campeador, opr. Rodrigo Diaz de Bevar (ca. 1040-99), sp. adelsmand; hovedperson i det folkelige sp. helteepos Poema del Cid (ca.1140). - 12 Alhambra] slot i Granada. - 14 Campagnen] landskab omkring Rom. - 18 Olympen] bjergmassiv i Thessalien; i gr. mytologi bolig for guderne. - 20 Byzans] indtil 330 navn på det senere Constantinopel, nu Istanbul. - 28 Luther] ty. kirkereformator (1483-1546). - Göthe] ty. digter (1749-1832). - Mozart] østrigsk komponist (1756-91). - 31 Ørsteds] H.C.Ørsted (1777-1851), da. fysiker. - Linné] sv. botaniker (1707-78). - 32 de unge Nordmænds] nationalromantikerne i 1840'erne med skikkelser som fx P.Chr. Asbjørnsen (1812-85), Jørgen Moe (1813-82) og Andreas Munch (1811-84). - 33 Geyser] hed springkilde på Sydisland; Geysirs udbrud fandt tidligere sted regelmæssigt 3 gange dagligt, men den sprang efterhånden i 1800-tallet meget uregelmæssigt. - Hekla] vulkan på Sydisland.

Under Piletræet

Under Piletræet tryktes første gang i H 2-53, der udkom 30.11.1852.

Eventyret er skrevet i efteråret 1852, idet A i et brev til sin ven og forlægger i Tyskland Carl B.Lorck 4.11.1852 skriver: »Jeg har [...] den sidste Maaned været meget riig i min lille Digterverden, jeg har nemlig skrevet, siden De sidst hørte fra mig, hele fire, ikke saa korte Historier, der høre til mine Bedste, den længste af dem: »Spørg Pilen, spørg den blomstrende Hyld«, er ganske en lille andersensk-dickensk: »Christmas Book«, men da den i hele sin Længde dog ikke er mere en halvandet trykt Ark, saa kan den slet ikke gaae alene, men med de andre, og med dem der rimeligviis endnu ville komme, og danne næste Bind« (BLorck 272f). Denne titel, et citat fra eventyret, jvf. s. 269.37-38, der iøvrigt blot var én af flere (se s. 261 fodnote), ændredes i r til den endelige titel.

I Bemærkninger m skriver A: »»Under Piletræet«. Heri

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345