menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 158

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Historier
Med Illustrationer af Vilh.Pedersen. 1855
HP-55

»Der er Forskjel«

»Der er Forskjel« tryktes første gang i Folkekalender for Danmark 1852, der udkom november 1851.

Eventyret er skrevet i forbindelse med et besøg hos Henrik Stampe (1821-92) og hans hustru Jonna f. Drewsen (1827-78) på herregården Christinelund ved Præstø 24.5.-2.6.1851, jvf. MLE: »Ved Christinelund havde [...] Foraaret selv sat sin Vignet: en blomstrende Æblegreen, den groede paa en Markgrøft: den var Foraaret selv i sin deiligste Aabenbarelse! ved Synet af den fremsprang den lille Historie: der er Forskjel!« (II 130; jvf. også Bemærkninger 11).

277.21-22 eftersom de gjaldt for] efter deres sociale status. - 22 Somme] nogle.

278.15-16 Fandens Melkebøtter] Taraxacum vulgare; navnet kendes tidligst fra 1805 i Oehlenschlägers Aladdin (Oehl I 109), men blev først almindeligt omkring 1835, hvorefter det anvendtes sidestillet med løvetand.

279.10 fnugartede] fnugagtige. - 12-14 de holdt den ... Aaret var omme] jvf. Thiele 2 III 47: »Den, som med eet Pust kan afblæse en afblomstret »Fandens Kiernemælk« [: Fandens mælkebøtte], vil faae en ny Kiole.« - 25 til Lægedom] fra ca. 1800 blev anvendelsen af pæleroden, ristet og pulveriseret, almindelig blandt fattigfolk som kaffesurrogat, medens såvel roden som den øvrige del af planten i 1772 anføres i farmakopeen (jvf. Folk og Flora IV 227f).

Fem fra en Ærtebælg

Fem fra en Ærtebalg tryktes første gang i Folkekalender for Danmark 1853, der udkom december 1852.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345