menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 166

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

dens aabne Vande, tabte sin Guldring der og lyste derfor Søen i Ban, da væltede fra Bunden det sorte Dynd, og i et Nu blev den fra Sø til Mose« (Silkeborg; SS VI 282). - Hedenold] oldtiden. - 29 kostelige] kostbare. - 35 Smakken] mindre skib, rigget som en jagt, til færgesejlads. - 39 sex hundrede Rigsdaler] sml. løsesummen på 600 scudi i Imp (144) og arven i Hun duede ikke (II 316).

305.30 vildsom] uligevægtig. - 32 flankeret] sviret, levet overdådigt. - 36 Slotshaven] Frederiksberg Have.

306.21 Klynetørvene] mosetørvene. - 27-28 de Fattiges Kirkegaard] en afdeling af Assistens Kirkegård.

Den sidste Perle

Den sidste Perle tryktes første gang i en engelsk oversættelse i A-udvalget A Poet's Day Dreams, der udkom i februar 1853 (jvf. s. 159). På dansk forelå den i Almanak eller Huuskalender for 1854, udg. af og forlagt af A.C.F. Flinch 1854, der udkom november 1853.

26.10.1852 døde Frederikke Abrahams, f. Philipsen, gift med professor, senere notarius publicus N.C.L.Abrahams (1798-1870), som var blandt A.s tidligste venner i København. A satte stor pris på fru Abrahams og tog sig hendes død meget nær. Som et minde og en trøst skrev og sendte han historien til Abrahams (jvf. Arthur Abrahams: Minder fra mine Forældres Hus. 1894.11).

Historien tilhører gruppen af A. s parabler (fx Verdens deiligste Rose og Et Blad fra Himlen) og er bygget over et klassisk eventyrmotiv kendt fra Tornerose, hvor lykkens og sorgens fe mødes ved det nyfødte barns vugge, et motiv A allerede havde benyttet i Lykkens Kalosker (se n.t. I 213.33). Jvf. endvidere Cecilies fortælling i Mulatten (1840) om feerne ved barnets vugge, af hvilke en god fe, religionens, mildner og forsoner den onde fes ulykker.

309.5 side] vide. - 14-15 Fuldendelsen] forestillingen om en kosmisk dannelsesrejse, jvf. Lykkens Kalosker (I 221.34-36 m. note). - 15 Psyche-Vingerne] se n.t. IV 175.35-36.

»Hun duede ikke«

»Hun duede ikke« tryktes første gang i Folkekalender for Danmark 1853, der udkom december 1852.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345