menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 168

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

312.9 Skjepper] rummål = 17.391. - 11 sagt af] aflyst. - 20-21 det gaaer rundt med mig] det svimler for mig.

313.17-20 et gammelt Gulvtæppe ... Strimler] en barndomserindring, jvf. Petits Lebensbild i: Abenteuer und Marchen einer Neujahrsnacht auf einer Fussreise nach Amach. Von H.C.Andersen. Hamburg 1846, hvor det om forældrenes sengetæppe hedder: »aus tausend bunten Tuchlappen mosaikartig zusammengenähten Harlekinsdecke« (4). - 27ff. Brix 49 ser her en inspiration fra en barndomsoplevelse, som A fortalte Nicolaj Bøgh: »Hans Moder vadskede Tøj for Embedsfolk i Odense, og en Dag havde hun bragt noget saadant til en højtstaaende Embedsmand, hvis Søn lige var vendt hjem, efter i Kjøbenhavn at have taget teologisk Embedsexamen. Marie Traes - som hun kaldtes - kom da styrtende hjem til sin Mand og fortalte, at denne Søn havde villet forføre hende og betale hende Penge. »Hvad gjorde Du da, Marie?« spurgte Manden, der midt ude paa Gulvet stod med knyttet Haand og truende Mine. »Jeg løb min Vej, alt hvad jeg kunde, det véd Vorherre Kristus, jeg gjorde,« sagde hun, »jeg løb lige hjem til Dig.« Lidt efter føjede hun til: »Skjøndt det var jo alligevel mange Penge!« Hendes Mand knyttede sin Haand op i Luften og raabte: »Og saadan En skal være Præst - Præst!« Hele denne Scene overværede Hans Christian, og den gav ham Meget at tænke over« (Fra H.C.Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. 1905.8). Samtidig ser Brix 50 en mindelse om moderens kærlighedshistorie, der førte til fødslen af A.s ældre halvsøster Karen Marie 22.9.1799. - 27 Kammerraadens] titel med rang i 7.rangklasse nr. 2. - 40 klarede for mig] forklarede mig.

314.35 Kyndelmisse] A.s forældre blev viet 2.2.1805, kyndelmisse.

315.6 Procurator] sagfører. - 36 Barbeer] indtil 1837, da den medicinsk-kirurgiske eksamen blev lovfæstet som betingelse for udøvelse af lægegerningen, praktiserede barberer i almindelighed som læger bl.a. gennem åreladning, et tidligere hyppigt middel i sygdomsbekæmpelse.

316.1 600 Rdlr.] sml. Ib og lille Christine (II 304.39). - 5 Mikmak] maskepi.

To Jomfruer

To Jomfruer er trykt første gang i Folkekalender for Danmark 1854, der udkom november 1853.

Eventyret er skrevet i sommeren 1853. I et brev til Folkekalenderens udgiver Otto Delbanco fra Silkeborg 8.8.1853 skriver A: »Jeg sender Dem her en Historie om »to Jomfruer«, synes De godt om den, saa faae

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345