menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 169

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Hr Pedersen til at give et Billede til den« (O.Bisgaard: Fra Silkeborgs Nybyggertid. Silkeborg 1935.163).

317.6 Materialgaarden] bygning til opbevaring af redskaber og materialer. - 7 Favnemaal] måleredskab, som regel i passerlignende form, der måler 1 favn dvs. ca. 1.9 m. - Hjulbør] trillebør. - 9 Stempel] i ODS XXI 1155 er dette det tidligste eksempel på brugen af stempel. - 12-13 emanciperede Fruentimmer] en hentydning til den spirende kvindefrigørelse, som netop havde været aktuel i anledning af udgivelsen af Mathilde Fibigers Clara Raphael. Tolv Breve (1851), der havde udløst en fejde om kvindens stilling (se Dansk Litteraturhistorie 6. 1985.123ff). - 13 Institut-] skole-. 15 Vaagekoner] kvinder, som regel uden egl. uddannelse, der vågede over fødende kvinder, syge osv.

318.6-7 Jomfru] fra slutn. af 17. årh. til midten af 19. årh. standsbetegnelse og titulatur til ugifte kvinder af borgerstanden, derefter hovedsagelig om tjenestepige. - 8 ved at føre det Navn ... Signeterne] ordspil på betydningen redskab til prægning, prægestempel. - 12-13 den europæiske Nødvendighed] ministeriet Bluhmes slogan under valgkampen til rigsdagen 1853 som et krav om, at rigsdagen måtte opfylde de løfter, kongen og regeringen havde givet stormagterne i Aftalerne af 1851 og 1852 ang. helstatens forfatning, dvs. at det danske monarki udgjorde en tredelt helhed bestående af kongeriget Danmark, hertugdømmet Slesvig og hertugdømmet Holsten-Lauenburg.

Ved det yderste Hav

Ved det yderste Hav tryktes første gang i Folkekalender for Danmark 1855, der udkom december 1854.

Historien er antagelig skrevet i foråret 1854, hvor A iflg. Alm 27.4. og 1.5. har sendt manuskripter til Vilh.Pedersen med henblik på illustrering. Ideen til eventyret kan være ældre. Allerede i Paradisets Have (I 141f) og BuB Niende Aften (11f) havde A med benyttelse af Keilhaus Reise i Øst- og Vest-Finmarken, samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen (1831) arbejdet med motiver fra polaregnene. Det er imidlertid tvivlsomt om dette værk ligger til grund for Ved det yderste Hav. Sceneriet stammer derimod snarere fra Capitain Sir John Ross's anden Opdagelsesreise til de nordlige Polaregne og Ophold i Boothia felix Aarene 1829-33. Oversat fra Engelsk af Knud Kiær. 1837, som A iflg. Dagbøger 7.6. og 10.6.1851 læste på Glorup. Beretningen gjorde et dybt indtryk på digteren. 17.6.1851 hedder det: »Endt Ross's

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345