menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 170

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Opdagelses Reise i Polaregnen; da han med Mandskab traf paa Skibe igjen og han var frelst, trængte Taarerne mig i Øinene« (Dagbøger IV 33).

319.3 finde Landenes Grændser mod Havet] Nordvestpassagen opdagedes af Robert Mc Clure 1850, Nordøstpassagen af N.A.E.Nordenskiold 1878.

320.4-5 deres Slæder ... Iisstykker] sml. Ross: »Deres Slæder vare særdeles kunstløse; Siderne bestode af Benstykker, der vare ombundne med og sammenholdtes af et Skind, og Tverstykkerne ovenpaa vare giorte af Forbeenene af et Dyr [...] Underneden var en Beklædning af lis fæstet til Skindet, hvilket gjorde dem meget lette« (175). - 18-20 Vilde jeg tage ... holde mig fast] Salme 139.9.

Pengegrisen

Pengeprisen tryktes første gang i Folkekalender for Danmark 1855, der udkom december 1854.

Om eventyrets tilblivelse vides intet. Motivet med tingene, der bliver levende, er hyppigt hos A.

323.9 saae ned paa] ordspil på betydningen: foragte, ringeagte.

324.6-7 Maanen ... fri Belysning] magistratsbelysning, dvs. når det iflg. kalenderen var fuldmåne blev gadelygterne ikke tændt (jvf. Den gamle Gadeløgte II 109). - 18 Forstandsøvelse] selskabsleg, der også anvendtes i undervisningen af småbørn. Forstandsøvelse eller iagttagelsesundervisning tog udgangspunkt i, at eleven skulle eftergøre, hvad læreren udførte, ligesom læreren brugte ting og billeder for at anskueliggøre undervisningen. Endelig stræbte man efter at benytte materiale kendt fra elevens egen erfaringsverden, derfor legetøjet og tingene hos A som illustrationer i direkte og overført betydning. - 19 Training] træning.

325.2 beslaaet] ordspil på betydningen: velhavende. - 13 ikke paa Vrangen] ordspil på betydningen: ikke se ind i det indre, ikke se de mindre heldige sider. - 18 aaben Begravelse] gravkapel hvor kisterne er tilgængelige.

326.5 Bøtten] skraldebøtten.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345