menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 173

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

mindetale over Jean Paul, men efter al sandsynlighed låner A det fra det noget længere citat, som Heine sætter foran i Die Harzreise (1824).

21.3 en hvid Pind ... usynlig] iflg. folketroen blev man usynlig ved at tage en afbarket pind i munden, jvf Elverhøi (II 83.6.). - 4 gammelt Øl med en Pind i] øl med sukker og som regel brændevin i serveret med en pind til at omrøre sukkeret med. - 5 staae paa Pinde] hjælpe til og give agt på det mindste vink. - satte en Pind for] egl. stænge en dør, men her billedl.: forhindre, sætte en stopper for. - 5-6 Pinden til Eens Ligkiste] blive medvirkende årsag til ens død, volde en meget bryderi; egl. skyldes udtrykket, at ligkister blev lukket med træpløkke. - 27 confiskeret Gods paa Raadstuen] hvad A præcist sigter til er usikkert, men i forbindelse med åbningen af jernbanen Kbh.-Roskilde kom en bekendtgørelse 29.5.1847, iflg. hvilken fremmede toldbare varer omfattet af acciseafgiften under konfiskationsstraf ikke måtte opbevares på jernbanestationerne, medmindre der var legitimation for forsendelsen. - 28 Slutteren] arrestforvareren. - 31 den Suppe kan koste ham hans Knap] de ubesindige ord (i hvilken forbindelse A vel tænker specielt på situationen før Grundloven 1849, hvor ytringsfriheden var stærkt begrænset efter Trykkefrihedsforordningen af 1799) er en halsløs gerning.

22.4 den gode Omgang] det gode samkvem. - 14-15 han gik ... hans Historie] jvf. fangens ukendte skæbne i BuB To og tredivte Aften (35). - 38 Trang paa Kosten] mangel på føde.

23.20-21 jeg blev i Landet, det er det Rigtige] sml. n.t. II 272.33-35. - 36 Melkestuen] rum hvor mælken blev opbevaret på større gårde.

Flaskehalsen

Flaskehalsen tryktes første gang i Folkekalender for Danmark 1858, der udkom december 1857.

I Bemærkninger fortæller A, at eventyret er blevet til på opfordring af Just Matthias Thiele (15). Denne forklaring er dog kun delvis sand. 11.6.-15.7.1857 var A på besøg hos Charles Dickens, hvorfra han fortsatte til major Serres i Maxen. Herom hedder det i et brev til Ingemann fra København 2.11.1857: »i sidste Uge skrev jeg for Folkecalenderen det Eventyr færdigt, jeg under Besøget [17.-26.9] fortalte Dem om: Historien om en Flaske. Tanken til det kom under Besøget hos Dickens; senere, i Maxen, nedskrev jeg det Meste; nu har jeg endt det og ikke mindre end fire Gange reenskrevet eller omskrevet det for at faae Sproget i det Tonefald, jeg maatte have det. Jeg tør troe,

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345