menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 214

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Organist!« siger hun. »Nei, en Obelisk!« - »Ja vist! men hvor kan en Organist blive 3 000 Aar!« - Jeg vil døe paa at det er Sandhed hvad jeg fortæller. Et heel Selskab var Vidne dertil« (BEC I 232). - 10 Najade] de rindende vandes nymfer i den gr.-rom. mytologi. - 18 tør] må. - 32-33 Ja, naar jeg nu vinder ... saa reise vi] selvbiografisk træk. Om A.s intense interesse for klasselotteriet se sagregistre i Dagbøger og div. brevudgaver.

164.17 det stille Vand med den dybe Grund] gl. ordsprog (Mau 9591), egl. som udtryk for at tavshed og stilfærdig optræden dækker over listighed og lumskhed eller over dybsindighed og skarpsindighed; her ironisk. - 27-28 Pompeji og Herculanum] blev ødelagt ved Vesuvs udbrud 24.8. år 79 e.Kr.

165.5-6 Thorvaldsen] da. billedhugger (1770-1844).

166.6-7 Pygmalion fik sin Galathea] den cypriotiske konge Pygmalion lavede iflg. Ovids Metamorfoser 10.243ff engang et elfenbensbillede af en ung kvinde, som han forelskede sig i. Da Afrodite på hans bøn gav statuen liv, giftede han sig med Galathea. - 14 Bisp i en Gaaserede] udtryk der egl. sigter til St. Martin af Tours (ca. 319-400); da udsendinge kom for at tilbyde ham bispestolen i Tours fandt han sig uværdig dertil og gemte sig i en gåsesti, men røbedes af de skræppende gæs. - 19f. Sml. Holger, der opgiver sit frieri til Clara pga. tabet af en seleknap i DtB (90f). - 29 Sophie] af gr. sophia: visdom. Sml. iøvrigt Sophie i O.T. (26).

167.6-8 Alt det ... spurgt ud] sml. den skånske herre ved nedstigningen i minen i Dannemora i I Sverrig: »Det er det Kjedelige ved at reise, at man skal see Alting; man kan jo ikke være Andet bekjendt! det er jo en Skam for En, naar man kommer hjem, og da ikke har seet Alting, hvad de Andre spørge om« (112). - 15 fatigueret] udmattet. - 27 Antikkerne] statuerne fra antikken.

168.4 Leer, Støv] dvs. forgængeligt (jvf. bibelsk sprogbrug). - 9 hist oppe ... tilægte] jvf. Matthæus 22.30.

En Historie fra Klitterne

En Historie fra Klitterne blev trykt første gang i NEH 4-60, der udkom 9.12.1859.

Sommeren 1859 havde A egentlig planlagt en rejse til Rom, men pga. udbruddet af den fransk-østrigske krig 26.4. blev han tvunget til at ændre planer, og derfor skriver han i et utrykt brev til Ingemann i Sorø 1.5., at det i stedet er hans hensigt »at gaae til Jylland, besøge

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345