menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 289

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

I Børnestuen

I Børnestuen tryktes første gang i NEH 7-65, der udkom 17.11.1865.

12.6.-30.6.1865 opholdt A sig på Frijsenborg. »I disse herskabelige Stuer, den blomstrende Have, hos hjertensgode Mennesker, i al den Lykke, som Velværen og Velvillien kan forunde et Menneske, fløi flere Uger hen, og jeg digtede her Eventyret: »Guldskat« ligesom også »I Børnestuen«« (MLE II 284). Denne oplysning er dog ikke helt rigtig, idet eventyret er skrevet på Basnæs i julen 1861 (Jvf. Dagbøger 2.1.1861: »Skrevet Historien: En heel Comedie« (V 1)). At denne historie er identisk med I Børnestuen fremgår tydeligt af Dagbøger 17.6.1865, hvor A efter at have noteret, at han havde læst Laserne op, skriver: »Gjennemskrev derpaa Eventyret: En heel Comedie« (VI 238). Oplysningen om Laserne forklarer måske delvis et par lighedspunkter, jvf. ndf. 19.6. læste han det nye eventyr op, og 20.6. fortæller han Henriette Collin: »jeg har [...] faaet færdig et mindre, men meget livligt [eventyr]: »I Barnestuen«« (BEC III 193).

Kimen til eventyret kan føres tilbage til A.s ungdom, idet der i Collinske Saml. 18.4° (KB) under Poetiske Barndoms- og Ungdomsforsøg m.m. findes et udkast Et Feilgreb og ikke et Feilgreb. Komedie i een Akt, der næsten er identisk med Pibehoved og godt Hoved. Begges forbillede er J.L. Heibergs Julespøg og Nytaarsløier (1817), hvori er indlagt det parodiske sørgespil Flaskens Længsel efter Proppen. Blandt personerne er her frøken Handske, von Støvle og Kalvekryds (Poetiske Skrifter 1.1862.423).

208.2 paa Komedie] i teatret. - 25 Potz] ed: død og plage. - Blitz] reminiscens af eden: Gotts Blitz; lyn og torden. - Mazurka] egl. polskdans eller polka; her som ed. - 27 Komedie] skuespil.

209.7 Placaten] programmet, rollelisten. - 20 Snik, snak, snurre, basselurre] egl. Snip, snap osv.; gammel børneremse, jvf. Hørren (II 209f). - 22 Von Støvle ... speile sig i] sml. Børstens ord til Støvlen i Julespøg og Nytaarsløier: »See saa, Herre! Nu er De saa blank som et Speil« (Poetiske Skrifter 1.1862.433). - 22 Safian] fint læder afgede- eller fåreskind. - 26-27 er meget beskeden ... Værd] sml. Laserne (V 114.11f). - 28 Boniteten] den gode beskaffenhed; jvf. Julespøg og Nytaarsløier, Kalvekrydsets replik til Handsken: »De er af en fortræffelig Bonitet« (Poetiske Skrifter 1.1862.452) samt Laserne (V 114.15f). - 33 Physiognomi af Italien] jvf. den almindelige betegnelse for Italien: Støvlen.

210.9 spanske] jvf. Kalvekrydset til Handsken i Julespøg og

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345