menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 292

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Stormen flytter Skilt

Stormen flytter Skilt blev trykt første gang i NEH 7-65, der udkom 17.11.1865.

I Bemærkninger skriver A: »»Stormen flytter Skilt« er samtidig med »Folkesangens Fugl« skrevet i Kjøbenhavn, henimod Juletid« (22). Denne oplysning strider for det førstnævnte eventyrs vedkommende med MLE, hvor A under året 1865 fortæller: »Min Sommerudflugt sluttede i Sjælland hos Vennerne paa Christinelund, hvor jeg nedskrev Eventyret: »Stormen flytter Skilt«. Det stod endnu vaadt paa Papiret, da jeg læste det for Familien, og lige idet jeg sluttede Læsningen, kom et voldsomt Vindstød, Støvet hvirvlede, Blade bleve revne af, det blev et Stormveir, som om Naturen vilde phantasere over det nys skrevne Eventyr [...] Digteren er jo forud for sin Tid, siger man, jeg var tilvisse her forud for Stormen« (II 284).

Ideen til eventyret havde A allerede i foråret 1859, hvor det under bogstav S på en liste over »Eventyr som kunne skrives« hedder: »Stormen fløtter Skildt« (ovf. s. XIV). Men først efter de bevægede krigsår kom han igang. Sommeren 1865 tilbragte A, bl.a. på Basnæs, hvor han 30. og 31.5. fortæller om et voldsomt stormvejr i Dagbøger (VI 230f) og i den følgende tid noterer sine observationer om en stormfyldt sommer. 27.7. ankom han til Christinelund hos Henrik Stampe (1821-92) og Jonna f. Drewsen (1827-78). 29.7. hedder det i Dagbøger: »Regn og koldt. Skrev Eventyret: Stormen fløtter Skildt. Op ad Dagen stormende Veir« (VI 257). I den følgende tid læste han det som sædvanligt op for venner og bekendte, bl.a. 12.8. for lægen Henrik Lund (1829-89), der »fandt Stormen for stærk og bitter, saaledes om Skilderhuset Vinden førte fra Krigsraadens Dør, han der i Krigen ikke havde gjort et Menneske Fortræd, ligesaa en høiere Dannelses Anstalt der fik Skildtet: Her dresserer man Hunde; jeg gik ind derpaa og blev forstemt, da jeg følte Eventyret nu tabte noget ved Bortskjæring« (VI 265f). Trods dette rettede A altså i manuskriptet, og 13.8. noterer han: »Reenskrevet hele Dagen paa Eventyr« (ib. 266). Men dermed var kritikken og rettelserne endnu ikke slut. Ved den sædvanlige onsdagsmiddag hos fru Ørsted siger han i Dagbøger 23.8.: »Læste mine Æventyr for Mathilde Ørsted og hendes Moder. Mathilde gjorde mig opmærksom paa at Locomotivfører og Damp Kjøken ikke hørte til Morfaers Fortælling, det blev ogsaa siden rettet« (ib. 270).

Iflg. Bemærkninger (22) bygger eventyret på en barndomserindring om laugsfesterne i Odense. A har omtalt dem i Levnedsbogen (23), hvor det tilsyneladende drejer sig om murermestrene. Denne

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345