menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 342

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

middelalderlige Københavns Slot, nedrevet 1731. - 24 Kridhuus] lille bøsse delt i to rum med låg for begge ender; i det ene gemtes småpenge, i det andet kridt til regnskabsføring og andre smågenstande. - 24 Kippe] tarvelig beværtning, knejpe. - 37 bovnede] bugnede.

100.17 Kavai] lang kappe med slag eller stor krave. - 17 Kabuds]mandshue med øreklapper eller slag til at slå ned. - 17 Kyse] kvindehue i hættefacon, der går ned over ørerne og bindes med hagebånd. - 25 tingede] lejede. - 28-29 Frands Knivsmed og Sivert Posekiger] jvf. Holbergs Den politiske Kandestøber II akt (1723); øgenavn for underordnet toldbetjent, der opkrævede accise, forbrugsskat, af indenlandske varer ved byportene. - 31 kunde sin Practica] forstod sig på praktiske ting; Practica: egl. bog med vejrforudsigelser. - 35 bøgede] vaskede i varm sæbe (egl. lud af bøgeaske).

101.2 Skedevand] salpetersyre. - 5 Veed og Klynetørv] træ og mosetørv. - 6 saalede sine Hoser] stoppede sine strømper, jvf. Henrik i Den politiske Kandestøber IV 9. - 9 Vaade] vanvare, uforsætligt. - 10 arbeide i Jern paa Holmen] straffefangerne arbejdede på orlogsværftet på Holmen (det nuværende Gammelholmskvarter bag Det kgl. Teater) med fodlænke for at forhindre flugt. - 11 gemen] almindelig. - 11 have sin Gænge] gå sin gang uden medlidenhed. - 14-19 Jvf. Thiele 2 I 129 f; Kai Lykke: fejl for Jørgen Lykke (d. 1583); jvf. Blichers Viinhandleren og Herremanden (Samlede Skrifter XXVII. 1931.64f og 247f).

102.8 Reverenze] ærbødigt, dybt buk. - 11 Helligtrekonger Lys] trearmet lys. - 16 Led] måde. - 20-21 Folk sige ... Eder] jvf. Holbergs Epistel 89: »endskiønt han dagligen handlede ilde med hende, [sagde hun] sig at leve langt mere fornøyet, end udi det første Ægteskab« (Epistler v. F.J. Billeskov Jansen II. 1945.42). - 30 dømme Øget efter Grimen] dømme efter udseendet; grime: hovedtøj til heste. - 31 i alt Det] trods alt. - 37-38 Lykkens Tumleklode] lykkens omskiftelighed; navn på dansk folkebog fra 18. årh.

103.8 Hosebånd] strømpebånd; måske også ordspil på den eng. Hosebåndsorden. - 34 glad til at døe] glædede sig til at dø.

Hvad Tidselen oplevede

Hvad Tidselen oplevede kom første gang på engelsk (oversat af Anna Raasløff) under titlen What Happened to the Thistle i Riverside Magazine oktober 1869 og på dansk i 3NEH-70, der udkom 17.12.1869. Inspirationen til eventyret fik A ved synet af en tidsel på en mark ved Basnæs (Bemærkninger 28). I Dagbøger 27.6.1869, Basnæs,

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345