menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 343

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

noterer han: »I Gaar skrev jeg: Tidselblomsten i Dag har jeg rettet i den og faaet den afskrevet« (VIII 224). 28.6. hedder det: »Brev til Frøken Raasløff i Rosenvænget med en Afskrift af »Hvad Tidselen oplevede«, som hun oversætter for mig« (ib.). Og 12.7.1869 skriver han til Horace E.Scudder: »Det nye Eventyr: Hvad Tidselen oplevede, hvilket jeg skrev paa Basnæs [...] bliver [...] givet i Manuskript f¢rst til the riverside magazine og naar det er optaget der, kommer det paa dansk« (BScudder 60).

104.10 Asen] æsel. - 27-28 Den er Skotlands Blomst ... Vaaben] jvf. DtB: »Skotlænderens Emblem er en blomstrende Tidsel, denne for hans Bjergland saa betegnende Blomst« (148) samt SS XII 256, MLE II 55.

106.1 Kemper] vejbred, Plantago major. - 11 tør] må. - 13 Netteldug]nældedug; fint lærred fremstillet af hedenældens taver. - 18-19 Opad ... Almanakken] oprindelig trykt under titlen Med en Almanak i: Deviser med Presenter paa et Juletræ (Illustreret Almanak for 1855, red. af Claudius Rosenhoff (udkom november 1854)). - 29 Ærteskok] artiskok.

107.13 Sule-Kjæreste] madkæreste.

Hvad man kan hitte paa

Hvad man kan hitte paa tryktes første gang på engelsk (oversat af Anna Raasløff) under titlen What One Can Invent! What One May Imagine i Riverside Magazine juli 1869, og kom på dansk i 3NEH-70, der udkom 17.12.1869.

Eventyret er skrevet i februar 1869. I Dagbøger 8.2.1869 hedder det: »Det er idag Fastelavnsmandag; gik fra Collins i Theatret til Jeppe paa Bjerget, digtede der Eventyret: Hvad man kan hitte paa og skrev det ned ud paa Aftenen« (VIII 176). 9.2. noterer han: »Tilbragte hele Formiddagen med at gjennemgaae og reenskrive Eventyret jeg skrev iaftes, læste det først for Fru Jette Collin, hun var henrykt og sagde at det var det bedste af de tre sidste. Det behagede meget hos Melchiors. Middag hos Christian Thybjerg [...] Der var Pastor Rørdam, Pastor Monrad og Collins; jeg læste de tre sidste Eventyr« (ib. 177).

27.4.1869 kunne A sende en engelsk oversættelse til Horace E.Scudder: »her sender jeg til Juli-Heftet et ganske nyt for the riverside magazine skrevet Eventyr: Hvad man kan hitte paa, det er, med Undtagelse af Dryaden, vist nok det bedste Eventyr jeg har sendt Dem. Saa snart jeg har i Magazinet det for samme skrevne Eventyr benytter jeg det paa Dansk, da ellers en Anden kunne falde paa at oversætte den engelske

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345