menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 354

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

130.5 aparte] særskilt. - 6 Skuddagen] 1868 var skudår. - 9-20 Domino]maskeradedragt bestående aflang kappe med vide ærmer og hætte; jvf. Dagbøger 2.3.1868: »Gik til Melchiors og fik hans Domino og Hat til Maskeraden iaften hos Fru Jerichau [...] til Fru Jerichau, jeg var i Domino med en Paradisfugl i Barretten« (VIII 30).

131.4 Offenbachs] Jacques O. (1819-90), fr. komponist; om A.s syn på O. se Dagbøger 26.2.1868 samt n.t. V 81.23-24. - 6 blaat Øie] jvf. udtrykket blå mandag, om mandag der gøres til fridag som fortsættelse af søndagen (iøvrigt oprindelig om fastelavnsmandag, da alteret var klædt med blåt klæde!). - 9 Tyrs] nordisk krigsgud. - 11 Merkurs ... Støvler] Merkur, den rom. gud for handel, afbildes altid med sko med vinger på bagkappen. - 13 holder over] passer på. - 30-31 Freia ... Venus]den nordiske og rom. kærligheds- og frugtbarhedsgudinde. - 34 tør]har lov til. - 37 Øllebrød] i ældre tid almindelig lørdagsret.

132.4-5 Tableauer i Familiekredse] en yndet familieunderholdning i 1800tallet (jvf. Dagligliv i Danmark V. 1982.138).

Solskins-Historier

Solskins-Historier tryktes første gang på engelsk (oversat af Anna Raasløff) under titlen Sunshine Stories i Riverside Magazine, maj 1869 (se ill. s. 16), og på dansk i Fra nordiske Digtere, et Album. 1869, der udkom november 1869.

Om eventyrets tilblivelse melder Dagbøger 31.1.1869: »gik i Theatret, hørte Tryllefløiten, kom i Stemning gik hjem og skrev Eventyret »Solskinshistorier«, Klokken blev mange jeg var træt af at skrive, men blev ved til det var paa Papiret efter Midnat« (VIII 174). (Jvf. iøvrigt, at A også fik ideen til Kometen under en opførelse af Mozarts Tryllefløjten ovf. s. 351). Næste dag gik det løs med ikke mindre end otte oplæsninger for venner og bekendte (Dagbøger VIII 174 f). Derefter fulgte endnu et par oplæsninger 2.2. og 3.2., hvorefter A 6.2. noterer: »Sendt Brev til Scudder i New York og dermed den engelske Oversættelse af Solskinshistorier« (ib. 176). Mht. til den danske udgave hedder det i Dagbøger 8.5.1869: »Reenskrevet Solskins Historier til Thorkilsen« (ib. 207).

Iflg. Bemærkninger (29) har A tænkt på »bestemte betydende Mænd i vort Land« i forbindelse med de enkelte historier. Udtalelsen og de ret generelle karakteristikker tillader næppe konkretisering. Iøvrigt er motivet med den ved fødslen givne lykkegave endnu en variation af et af A.s mest benyttede motiver, senest behandlet i Lykken

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345