menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 90

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Nye Eventyr
Første Bind. Anden Samling. 1845
NE 2-45

Grantræet

Grantræet tryktes første gang i NE 2-45, der udkom 21.12.1844.

Der hersker delvis usikkerhed omkring omstændighederne ved eventyrets tilblivelse. Af Alm 4.12.1844: »Eventyret Grantræet« kender vi datoen for nedskrivningen, ligesom vi fra samme kilde ved, at A i de flg. dage læste dette og Sneedronningen højt for sine venner og bekendte, inden han 10.12. sluttede kontrakt med Reitzel: »2000 Exemplarer og 100 Rdlr.« 18.12. hedder det i Alm: »meget As med Correctur«, og dagen efter »Sidste Correctur«. Kun to dage efter var hæftet færdigt!

I de 18 år senere Bemærkninger hedder det: »»Grantræet« blev indgivet mig en Aften i det Kongelige Theater under Opførelsen af Operaen Don Juan, og nedskrevet seent ud paa Natten« (7f). Denne historie fik Nicolai Bøgh senere bekræftet af A.s ven komponisten J.P.E.Hartmann (1805-1900), som fortalte, »at han og A. sad ved hinandens Side og hørte Ouverturen til »Don Juan«. Med Et klappede A ham paa Skulderen og sagde: »Jeg gaar, jeg maa hjem og skrive.« Ved Scenen med Kommandanten indfandt han sig atter og sagde da: »Naa, er I ikke kommet videre? Og jeg er fix og færdig.« »Med hvad?« spurgte Hartmann. »Med et Æventyr, som skal hedde »Grantræet«« (H.C.Andersen i det daglige Liv. Illustreret Tidende. nr. 27. 2.4.1905.385). Skønt såvel A som Hartmann forbandt operaen Don Juan med Grantræet er deres oplysninger problematiske, idet operaen slet ikke blev spillet denne sæson. Ganske vist spillede man Molieres komedie af samme navn, men ikke 4.12., således at der altså heller ikke kan være tale om en forveksling af operaen og skuespillet. Iøvrigt må modsigelsen fremhæves mellem A.s bemærkning om nedskrivningen sent på natten og Hartmanns fremhævelse af, at A vendte tilbage til teatret efter at have gjort eventyret færdigt.

På baggrund af Bemærkninger og eventyrets motiv - den stadige uro og mangel på tilfredshed - har Don Juan indirekte været nævnt som inspirationskilden (William Michelsen i A-iana VIII 37). Baggrunden er dog snarere af selvbiografisk karakter og begrundet i A.s egen psyke. Allerede i Skyggebilleder (71) analyseredes motivet, og udover denne i

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345