menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 7
(Sider: I - 432)


Side 91

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

sig selv tidstypiske »interessante« selvkarakteristik (sml. Reise fra Kiøbenhavn til Rhinen. 1955.31) udfoldes motivet litterært i Agnete og Havmanden (1833) (jvf. BEC I 164).

41.5 ilter med] ivrig efter.

43.29 afpakket] læsset af vognen. - 32 ikke uden det] ikke andre end det. - 38 Fjerding] tønde (rummende målet 1/4 tønde).

44.4-5 røde, blaae og hvide Smaalys] de slesvigholstenske farver; antyder at det er tysk og ikke dansk jul, der beskrives. - 8 Flitter-Guld] tyndt udhamret messingblik. - 32 eftersom] efterhånden som. - 35 Snippen] spidsen.

45.4 besynderligt] særligt. - 5 Ivede-Avede] jvf. børneremsen: »Ivede avede, kivede kavede, owt de wowt de bybelo, bybelo og rangio, kallemors og dangio, drukken er vor Oldermand, derefter kommer Klodsemand« (KristBRL 278). - 5 Klumpe-Dumpe ... Prindsessen] m har oprindelig »Vil I høre Historien om de fem Fingre eller den om Klodde-Hans«. Herefter følger så et første udkast til det, der senere blev til Klods-Hans (se ovf. s. 4f), idet titlen iøvrigt tydeligvis er inspireret af remsens Klodsemand. Historien om fingrene genfindes i Elverhøi (II 83.39ff). Navnet Klumpe-Dumpe er iøvrigt udviklet af Klodde-Hans, idet m har varianterne Klumbumbe og Klodderdumpe. - 17 Sligt] sådan noget.

46.6 artigt] morsomt. - 34 sat i Væxten] tilbage i udvikling.

47.7 færdige] lige. - 17 Spisekammer-Historier] Hverdagshistorier i stil med Thomasine Gyllembourgs (se n.t. I 217.34). - 33 gesvindt] hurtigt. - 37-38 qvirre-virre-vit ... ] gl. børneremse: »Vittevittevit, min Mand er kommen, vittevittevit, hvad har han bragt? Vittevittevit, tre Mark i Lommen, dem må jeg se, om jeg kan få fat« (KristBRL 383).

48.19 Bryggerkjædel] gruekedel. - 29-30 forbi, forbi, og det blive alle Historier] en tankegang som A med årene stadig hyppigere gav udtryk for, kulminerende litterært i Tante Tandpine (V 213ff).

Sneedronningen

Sneedronningen blev trykt første gang i NE 2-45, der udkom 21.12.1845.

Efter udgivelsen af NE 1-44 11.11.1843 rejste A 18.11. til Nysø fuld af ideer til nye digterværker, og allerede et par dage efter sin ankomst kunne han i et brev til digtervennen Ingemann i Sorø 20.11. bl.a. fortælle: »To nye Eventyr ligge saa godt som færdige; eet, »Troldespeilet«, troer jeg, er ikke uheldigt. Fanden finder en Dag paa Noget, som

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345