menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Samlede Skrifter Bd. 3
(Sider: a - 542)


Side 57

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Adolph Brorson
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Og Aandens Naade skiænkte.
O dybe Vand! fordi
Den al min Nød nedsænkte.
O søde Stund! hvori
Jeg baaren blev saa fri.

2.

Du Naade-Dagning est,
Mit Haabes Morgen-Røde,
Min første Fryde-Fest,
Kan al mit Liv forsøde.
Hvi skulde ej bestaae,
Hvad plantet er ved Aae?
Thi er jeg vel til Mode
Ved HErrens Huses Gode.
Men JEsu! selv forleen,
At og din Kirke-Pode
I Dommen er en reen
Min Viinstoks Art og Green.

Nr. 304. - XXI.

1.

Ak Fader! lad dit Ord og Aand
Dog ret faa Overhaand!
Og see, hvor fuld din Urtegaard
Af Torn' og Tidsel staaer!

1, 8: Ap. G. 2, 38; Tit. 3, 5. - 1, 10: den] dåben. - 1, 12: baaren] født, genfødt, Joh. 3, 5; fri] Dåben »frier fra døden og djævelen« (katekismen). - 2, 2: Haabes] håbs. - 2, 6: ved Aae] jfr. 1, 1-2; et træ, der er plantet ved vandet, visner ikke. - 2, 7: thi] derfor. - 2, 9: forleen] giv. - 2, 10: Pode] her podekvist, se under nr. 10, 1, 3; Kirke-Pode] den, som er indpodet i kirken, jfr. Rom. 11, 17 flg. og Kirke-Ritual 1685: »at [Barnet] maa, naar det opvoxer, blive ved Christum, ligesom det nu ved Daaben er indpodet udi hannem«; tanken om indpodning i Kristus selv ligger bagved i l. 12. - 2, 12: min Viinstok] Kristus som det vintræ, hvorpå jeg er en gren, Joh. 15, 5.

Nr. 304 - XXI. Original. En treenighedssalme med eet vers rettet til hver af de tre guddommelige personer. Salmen, hvis udgangspunkt er ordet og Ånden, har karakter af et nødråb, og baggrunden må være den tilbagegang i kristeligt liv, som på forskellig måde gjorde sig gældende fra midten af det 18. århundrede. Om Brorsons sorg herover har vi vidnesbyrd i hans visitatsberetninger fra 1751 og fra årene omkring 1760. Den spores også i digtet om Lissabons undergang, 1756, og i hans latinske afhandling De vexillo ecclesiæ, 1760, se L. J. Koch, Salmedigteren Brorson 1 1931, s. 140 flg., 2 1932, s. 148 flg.; Brorson-Studier 1936, s. 48 flg., 55. - 1, 3: din Urtegaard] kirken. - 1, 4: jfr. Mt. 7, 16; 13, 7; Hebr. 6, 8.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345