menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Værker Bd. 8
(Sider: I - 345)


Side 179

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Ludvig Holberg
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Af Helte-Historier

AKEBAR, PETRUS ALEXIOVITZ
Forbereedelse

Mange bilde sig ind, at Naturen, ligesom den uddeeler adskillige Gaver til hvert Menneske udi sær, saa giør den ogsaa ved Dyders og Lasters Uddeelning et heelt Folk og Landskab ukiendeligt fra et andet; thi intet er meer gemeent, end at høre slige Talemaader: Europæer ere af Naturen stridbare, og Asiatiske Folk af Naturen feige; og grunde de deres Meening paa Historierne, som synes at viise, at et Folk udi Tapperhed, et andet udi Viisdom skinner og glimrer for et andet. Hvad Viisdom angaaer, da haver den i gamle Tider haft Sæde udi Asien og Ægypten, hvor nu er tykkeste Mørkhed og Vankundighed; og, naar nogen nu omstunder vil hverve tappere Stridsmænd, forskriver han dem ingenlunde fra Italien, og allermindst fra Rom, hvor fordum Tiid saa store og fast utrolige Manddoms Gierninger ere bedrevne. Intet er vel vissere, end at jo Luften og Føden har stor Virkning udi Menneskets Legemer, og at Sindets Danlighed flyder meget af Legemets; men den Indvendning er ikke tilstrækkelig at kuldkaste deres Meening, som holde for, at Dyder og Tapperhed reise sig meest af sunde Love og god Optugtelse. De Spartaner levede under samme Luft, som de Corinther, Thebaner og andre deres Naboer, dog overgik de dem alle udi Stridbarhed. De Thebaner drukke i sig samme Luft, og nøde samme Føde under Pelopida og Epaminonda, da de vare de modigste og tapperste Folk udi Grækenland,

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345