menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 2
(Sider: a - 327)


Side 310

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

»Hun duede ikke.«

Byfogden stod ved det aabne Vindue; han var i Mansket-Skjorte, med Brystnaal i Kalvekrydset og overordenlig vel barberet, selvgjort Arbeide; dog var han kommet til at give sig et lille Snit, men hen over det sad en Lap Avis-Papir.

»Hør, du Lille!« raabte han.

Og den Lille var ingen anden end Vaskerkonens Søn, der netop gik forbi og ærbødig tog sin Kasket af; den var knækket i Skyggen og indrettet til at putte i Lommen. I de fattige, men rene og særdeles vel lappede Klæder og med svære Træskoe, stod Drengen ærbødig, som var det for Kongen selv han stod.

»Du er en god Dreng!« sagde Byfogden, »Du er en høflig Dreng! din Moder skyller vel Tøi nede ved Aaen; der skal Du ned med det, Du har i Lommen. Det er en slem Ting med din Moder! hvormeget har Du der?«

»En halv Pægel!« sagde Drengen med forskrækket, halv sagte Stemme.

»Og imorges fik hun det samme!« vedblev Manden.

»Nei, igaar var det!« svarede Drengen.

»To halve gjør en heel! - Hun duer ikke! Det er sørgeligt med den Klasse af Folket! Siig til din Moder, at hun skulde skamme sig! og bliv aldrig Du en Drukkenboldt, men det bliver Du nok! - Stakkels Barn! - Gaa nu!«

Og Drengen gik; Kasketten beholdt han i Haanden, og Vinden blæste paa hans gule Haar, saa at det reiste sig i lange

m Abrahams'ske Manuskriptsamling 3. 3 bl. koncept.

O Folkekalender for Danmark 1853 s. 120-26 m. 2 ill. af Vilh. Pedersen. Udkom dec. 1852. (Bibl. 622).

A HP-55 s. 146-55 m. 2 ill.; i forhold til O's er den første helt forskellig og den anden omarbejdet.

C SS 18-55 s. 95-102.

D EHP 2-63 s. 209-19 m. 2 ill.

2 Mansket-] Mansjets m, Manskjets- O. 3 overordenlig] m, overordentlig O. 4 kommet] kommen D. 13 Du] Du vel m.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345