menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Udvalgte Skrifter Bd. 9
(Sider: 1 - 596)


Side 329

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside N.F.S. Grundtvig
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

DEN CHRISTELIGE
BØRNELÆRDOM.

DEN Række Afhandlinger, som senere samledes under Navn af Den Ghristelige Børnelærdom , betragtet af Nik . Fred. Sev. Grundtvig , fremkom først enkeltvis i Chr. M. Kragballes Kirkelig Samler, Tidsskrift til christelig Oplysning , 1855-1861.

I 1868 udkom de samlede som en særskilt Bog med denne Fortale :
Disse Oplysninger om den kristelige Børnelærdoms Forhold til det christelige Liv, udkomne i Kragballes Kirkelige Samler, udsendes her sammentrykte efter Venners Ønske og vil da være dem velkomne, medens de naturligvis maae forarge dem, der mener, at det christelige Liv ingenlunde beroer paa Børnelærdommen, men paa Lærestanden, Sognegrændsens Fasthed og Folke-Kirkens hele Mekanisme. Uden videre at indlade mig i den store Strid om Valgmenighederne , kan jeg dog ikke undlade at udtale min store Forundring over, at en saadan Strid har kunnet føres i Danmark , hvor man giennem Aarhundreder har havt frie Valgmenigheder for Øie, der ovenikiøbet hverken havde Ordination, Alterbog , Salmebog eller Gatechismus tilfælles med den Danske Folke-Kirke, men dog fandtes at kunne staae under dens Tilsyn og have borgerlige Rettigheder tilfælles med den, uden mindste Fare eller Skade. Dette har nemlig, som bekiendt, ikke blot været Tilfældet med de Tysk-Lutherske Menigheder i Hovedstaden , hvor derhos Sognebaandet for dem var løst, men i hele Slesvig til 1864, saa at naar alligevel 6 Bisper og Præster i Hundredevis hos os har paastaaet, at Valgmenigheder uden Sognebaand, skiøndt de har baade Ordination,

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345