menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 2
(Sider: a - 327)


Side 153

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Den lille Pige med Svovlstikkerne.
(Dette Eventyr har været af trykt i »Dansk Folkekalender« for 1846.)

Det var saa grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk Aften; det var ogsaa den sidste Aften i Aaret, Nytaarsaften. I denne Kulde og i dette Mørke gik paa Gaden en lille, fattig Pige med bart Hoved og nøgne Fødder; ja hun havde jo rigtignok havt Tøfler paa, da hun kom hjemme fra; men hvad kunde det hjælpe! det var meget store Tøfler, hendes Moder havde sidst brugt dem, saa store vare de, og dem tabte den Lille, da hun skyndte sig over Gaden, i det to Vogne foer saa grueligt stærkt forbi; den ene Tøffel var ikke at finde og den anden løb en Dreng med; han sagde, at den kunde han bruge til Vugge, naar han selv fik Børn.

Der gik nu den lille Pige paa de nøgne smaa Fødder, der vare røde og blaa af Kulde; i et gammelt Forklæde holdt hun en Mængde Svovlstikker og eet Bundt gik hun med i Haanden; Ingen havde den hele Dag kjøbt af hende; Ingen havde givet hende en lille Skilling; sulten og forfrossen gik hun og saae saa forkuet ud, den lille Stakkel! Sneefnokkene faldt i hendes lange gule Haar, der krøllede saa smukt om Nakken, men den Stads tænkte hun rigtignok ikke paa. Ud fra alle Vinduer skinnede

m Holger Laage-Petersens samling MS 500, Kgl. Bibl. 1 bl. renskrift. Aftrykt med variantapparat og sideløbende A -text i: Erik Dal: Den lille Pige med Svovlstikkerne. Træk af et eventyrs forhistorie og skæbne, 1956, s. 8 ff. Det er uvist, om m er trykmanuskript for O; O må anses som forlæg for A (med rettelser) og repræsenterer det blad 6, som mangler i folieringen, når man ser bort fra fejltællingen af Vanddraaben's deltitel.

O Dansk Folkekalender for 1846, udg. af Fred. Frølund, s. 132-35. Udkom dec. 1845. Hertil 1 ill. af J. Th. Lundbye, træskåret af H. C. Henneberg og opr. trykt andetsteds, se Bibl. 486 og ovennævnte bog.

A NE 5-48 s. 29-34.

B EP-50 s. 394-97 m. 2 ill. B 2 EP-54.

C SS 20-55 s. 108-11.

D EHP 2-63 s. 69-72.

7 kom] gik mO. 10 over] ud over C, over D. 19 forkuet] forkommet m. H. Topsøe-Jensen foreslår forknøt. - Sneefnokkene] Sneefnuggene D. 20 Stads] m. Skade fejl O, Stads A.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345