menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 2
(Sider: a - 327)


Side 160

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Manuskript

Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Historien om en Moder.

Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret, og imellem med et dybt Drag ligesom om det sukkede; og Moderen saae endnu mere sorrigfuld paa den lille Sjæl.

Da bankede det paa Døren og der kom en fattig, gammel Mand svøbt ligesom i et stort Hestedækken, for det varmer, og det trængte han til, det var jo kold Vinter; Alting udenfor laae med Iis og Snee, og Vinden blæste saa at det skar i Ansigtet.

Og da den gamle Mand rystede af Kulde, og det lille Barn sov et Øieblik, gik Moderen hen og satte Øl i en lille Potte ind i Kakkelovnen, at det kunde varmes til ham; og den gamle Mand sad og vuggede og Moderen satte sig paa Stolen tæt ved ham, saae paa sit syge Barn der trak saa dybt Veiret, og løftede den lille Haand.

»Troer Du ikke nok at jeg beholder ham?« sagde hun, »vor Herre vil ikke tage ham fra mig!«

Og den gamle Mand, det var Døden selv, han nikkede saa underligt, det kunde lige saa godt betyde ja, som nei. Og

m H.C. Andersens Hus, Odense. (Kgl. Bibl. Ms. phot. 54,8°). 4 bl. renskrift, folieret 9-10-11-12. Overskrift overstreget; se n.t. Det gamle Huus s. 143. Facs.udg.: Danske Digtere ved Arbejdet, I: H. C. Andersen-Manuskripter, med Indl. af Paul V. Rubow, 1933 (heri også Keiserens nye Klæder, se I s. 107) - og Manuskripter i H. C. Andersens Hus, Odense, I 1948.

A NE 5-48 s. 43-52 (Bibl. 533).

B EP-50 s. 510-17 m. 2 ill. B 2 EP-54.

C SS 20-55 s. 195-201.

D EHP 2-63 s. 153-61 m. 2 ill. Dette binds 4. oplag 1873 angives som trykforlæg for Historien om en Moder i femten Sprog, udg. af Jean Pio og Vilh. Thomsen til Andersens 70-årsdag 1875.

15 saa dybt Veiret] Veiret saa dybt D.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345