menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 3
(Sider: a - 199)


Side 121

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Taarnvægteren Ole.

»I Verden gaaer det op og ned og ned og op! nu kan jeg ikke komme høiere!« sagde Taarnvægteren Ole. »Op og ned og ned og op maae de Fleste prøve; i Grunden blive vi Alle tilsidst Taarnvægtere; see Livet og Tingene ovenfra!«

Saaledes talte Ole paa Taarnet, min Ven, den gamle Vægter, en morsom, snaksom Fyr, der syntes at sige Alt og dog gjemte saa Meget i Alvor paa Hjertebunden; ja, han var kommen af Godtfolk, der vare dem, som sagde, at han var en Conferentsraads Søn, eller kunde have været det! studeret havde han, været Hjelpelærer, Hjelpedegn, men hvad kunde det hjelpe! da boede han hos Degnen, skulde have Alting frit i Huset; da var han ung og fiin endnu, som man siger: han vilde have sine Støvler børstede med Blanksværte, men Degnen vilde kun give Fedtsværte, og derover kom de i Uenighed; den Ene talte om

a Collin 36,4° II:48. 1 bl. 8°, »Ole Vægter«, uafsluttet udkast til indledning, indholdet ubenyttet i resten af materialet.

b sst. II:49 bl. 1-2. 2 bl. udkast: nytårsnat på Amager, stjerneskuddene.

c sst. bl. 3-4. 2 bl. udkast, Ole paa Taarnet: indledning og jordhistorie. Slutningen mgl.

d sst. II: 51 bl. 2, se ndf. s. 127. Glassenes historie knyttes her til skipperen i Anne Lisbeth; ligger meget nær Andet Besøg. Efter ordet Smelteovnen (jf. 126,21) stort blækkryds.

e sst. bl. 4: 4 overstregede linier, indledning hvori glassenes historie knyttes til tårnvægteren Ole. Samme side af bladet er senere brugt til Anne Lisbeth. Se n.t. 133,16. Den nævnte tilknytning må altså enten være ældre end forsøget på at anbringe historien i Anne Lisbeth, eller yngre og i så fald noteret, før Anne Lisbeth var færdig.

k sst. II:50. 4 bl. koncept incl. deltitel. Meget omfattende overklæbninger. En af disse er skrevet bagpå et blad med en mislykket renskrift af digtet Epilog. Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog (Bibl. 1244, posthumt trykt). Sidste blad af Anne Lisbeth ms. k er skrevet bagpå et blad med titel og mislykket førstelinie af samme digt.

A NEH 3-59 s. 33-43 (Bibl. 785). A 2 NEH 3-61.

C SS 25-68 s. 159-65.

D EHF 3-70 s. 189-200 m. 7 ill.

1] jf. ovenstående noter. 9 vare] var D.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345