menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 3
(Sider: a - 199)


Side 152

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Barnet i Graven.

Der var Sorg i Huset, der var Sorg i Hjerterne, det yngste Barn, en firaars Dreng, den eneste Søn, Forældrenes Glæde og Fremtids Haab, var død; to ældre Døttre havde de vel, den ældste skulde netop i dette Aar confirmeres, velsignede, gode Piger begge To, men det mistede Barn er altid det kjæreste og dette var det yngste og en Søn. Det var en tung Prøvelse. Søstrene sørgede som unge Hjerter sørge, grebne især ved Forældrenes Smerte, Faderen var nedbøiet, men Moderen overvældet af den store Sorg. Nat og Dag havde hun gaaet om det syge Barn, pleiet det, løftet og baaret det; det var en Deel af hende selv havde hun følt og fornummet, hun kunde ikke tænke sig at det var dødt, at det skulde lægges i Kiste og gjemmes i Graven: Gud kunde ikke tage dette Barn fra hende, meente hun, og da det dog skete og var en Vished, sagde hun i sin syge Smerte:

m Collin 36,4° II:58. 3 bl. Folieringen 3-4-5 viser, at det er trykms. for A. O er udkommet praktisk talt samtidig med A og må bero på en tabt, rettet afskrift af m .

O Nya nordiska dikter och skildringar, utg. och förl. av Axel Kullberg, Stockholm 1859, s. 139-45. Udkom dec. 1859. (Bibl. 794). Texten meddeles fuldstændigt under nærv. apparat med kursivering af afvigelserne fra A.

A NEH 4-60 s. 7-15. A 2 NEH 4-61.

B 15EF-67 s. 12-16 m. 2 ill.

C SS 26-68 s. 4-8.

D EHF 3-70 s. 239-49 m. 5 ill. (nr. 2-4 nye).

3 firaars] fire- mO, fir- A, fire- B.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345