menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 4
(Sider: a - 266)


Side 50

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Fugl Phønix.

I Paradisets Have, under Kundskabstræet, stod en Rosenhæk; her, i den første Rose, fødtes en Fugl, dens Flugt var som Lysets, deilig dens Farve, herlig dens Sang.

Men da Eva brød Kundskabens Frugt, da hun og Adam joges fra Paradisets Have, faldt fra Straffe-Englens Flammesværd en Gnist i Fuglens Rede og antændte den. Fuglen døde i Flammerne, men fra det røde Æg fløi en ny, den eneste, den altid eneste Fugl Phønix. Sagnet melder, at den bygger i Arabien, og hvert hundrede Aar brænder sig selv op i sin Bede, og at en ny Phønix, den eneste i Verden, flyver ud fra det røde Æg.

Fuglen omflagrer os, hurtig som Lyset, deilig i Farve, herlig i Sang. Naar Moderen sidder ved Barnets Vugge, er den ved Hovedpuden, og slaaer med Vingerne en Glorie om Barnets Hoved. Den flyver gjennem Nøisomhedens Stue, og der er Solglands derinde, den fattige Dragkiste dufter med Violer.

Men Fugl Phønix er ikke alene Arabiens Fugl, den flagrer i Nordlysskjær paa Laplands Iissletter, den hopper imellem de gule Blomster i Grønlands korte Sommer. Under Fahluns Kobberklipper, i Englands Kulgruber flyver den, som et puddret Møl, hen over Sangbogen i den fromme Arbeiders Hænder.

a 2 bl. 8°, velvilligt stillet til rådighed af ejeren, overlæge A. Portman. Indeholder desuden Farvel (sørgedigt over A. Oehlenschläger: Farvel, du største Skjald i Norden!), trykt som lejlighedstryk og i flere aviser 26.1.1850 (Bibl. 561). Ældre end U.

m Abrahams'ske Manuskriptsamling 2, I Sverrig, l bl. 4°. Antagelig afskrift efter U.

U Den nye Børneven. Ill. Tidsskrift for Børn, udg. af Julius Chr. Gerson, II, 1. Hæfte s. 4-5 (udkom maj 1850). (Bibl. 567).

O I Sverrig, 1851 s. 16-18 (kap. III) (Bibl. 591).

O 2 sa. 2. udg. i Saml. Skr. 8, 1854 5. 143-44 (Bibl. 649).

A EHP 2-63 s. 174-76 m. 2 ill. (Bibl. 847).

C SS 26-68 s. 57-58.

10 hundrede] hundred U-O 2 , hundrede A, hundred C.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345