menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 5
(Sider: a - 261)


Side 126

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Kometen.

Og Kometen kom, skinnede med sin Ildkjærne og truede med sit Riis; der blev seet paa den fra det rige Slot, fra det fattige Huus, fra Stimlen paa Gaden og af den Eensomme, der gik hen over den veiløse Hede; hver havde sin Tanke derved.

»Kom og see det Himlens Tegn! kom og see det pragtfulde Syn!« blev der sagt, og Alle skyndte sig at see.

Men inde i Stuen sad endnu en lille Dreng og hans Moder; Tællelyset brændte, og Moder syntes at der var en Høvlspaan i Lyset; Tællen stod op i Spids og krøllede, det betød, troede hun, at den lille Dreng maatte snart døe, Høvlspaanen vendte jo mod ham.

Det var en gammel Overtro, og den havde hun.

Den lille Dreng skulde just leve mange Aar paa Jorden, leve og see Kometen, naar den efter mere end tresindstyve Aar viste sig igjen.

Den lille Dreng saae ikke Høvlspaanen i Lyset, havde heller ikke Tanke om Kometen, der første Gang i hans Liv skinnede fra Himlen. Han sad med en klinket Spølkumme foran sig; i den var pidsket Sæbevand, og ned i den dyppede han Hovedet af en lille Kridtpibe, satte saa Stilken for Munden og blæste Sæbebobler, smaa og store; de bævede og svævede med de deiligste Couleurer, der skiftede fra Guult til Rødt, Lilla og Blaat,

a Ny kgl. Saml. 2586, 2°. (Kgl. Bibl. Ms. phot. 112, 2° nr. 2). Firsidet hvidt ark udkast, 2°, slutningen mgl. fra 129,5 farvesprængt. - Skolemesteren, men ikke kometen optræder i udkastene Den ny Samson/Vor gamle Skolemester, se s. 245.

k Collin 36,4° IV:117. 3 bl. kladde, 4°. Af bl. 3 mgl. øverste halvdel: 129,5 alt Deiligt - 12 Strømpe bandt og 26 Taageslør - 38 det. Om et fragment t se n. t. 127,8.

r sst. IV:118. 2 bl. 4°, renskrift.

O For Ide og Virkelighed. Et Tidsskrift, udg. af R. Nielsen, Bj. Bjørnson og Rud. Schmidt, 1869 s. 442-47. (Bibl. 988).

A NEH 9-72 s. 5-10 (Bibl. 1017).

B EHF 5-74 s. 140-48 m. 3 ill.

2 Og] motiveret af strøget indledning i a, under hvilken titlen er indføjet. 4 fra Stimlen] ak, fra Stimmelen r, af Stimmelen O. 6 Himlens] ak, Himmelens rO. 10 Tællen] Talgen a-O. 19 Spølkumme] Spølkom [?] a, Spølkumme kr, Spølkum O. 20 den dyppede han] det dyppede han nu krO.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345