menu_top.gif Forfatter Perioder Titel background.gif logo.gif til forside
Eventyr Bd. 5
(Sider: a - 261)


Side 193

første side forrige side næste side sidste side

Hop til side

Indholdsfortegnelse
Faksimile
Tekst


Forside Hans Christian Andersen
 

menu_bund.gif Søg til forside
clear.gif

Portnøglen.

Hver Nøgle har sin Historie og der er mange Nøgler: Kammerherrenøgle, Uhrnøgle, Sanct Peters Nøgle; vi kunne fortælle om alle Nøglerne, men nu fortælle vi kun om Kammerraadens Portnøgle.

Den var bleven til hos en Kleinsmed, men den kunde godt troe at det var hos en Grovsmed, saaledes tog Manden paa den, hamrede og filede. Den var for stor for Buxelomme, saa maatte den i Frakkelomme. Her laae den tidt i Mørke, men forresten havde den sin bestemte Plads paa Væggen, ved Siden af Kammerraadens Silhouet fra Barndomstiden, der saae han ud som en Bolle med Kalvekrøs.

Man siger, at ethvert Menneske faaer i sin Charakteer og Handlemaade Noget af det Himmeltegn, han fødes under, Tyren, Jomfruen, Skorpionen, som de kaldes i Almanakken. Kammerraadinden nævnede ingen af disse, hun sagde, hendes Mand var født under »Hjulbørens Tegn«, altid maatte han skubbes frem.

Hans Fader skubbede ham ind paa et Contor, hans Moder skubbede ham ind i Ægtestanden, og hans Kone skubbede ham op til Kammerraad, men det Sidste sagde hun ikke, hun var en besindig, brav Kone, der taug paa rette Sted, talte og skubbede paa rette Sted.

f Collin 36,4° IV:127, se n. t. 195, 29 og 202,4.

k sst. IV:125. 7 bl. koncept, mange overklæbninger.

r Jean Hersholt Collection, MS 7. (Kgl. Bibl. Ms. phot. 106,4°). 6 bl. rettet renskrift, deraf kun det første egenhændigt indtil 105,6 Canaler. Undertitel: En Historie af Hans Christian Andersen.

A NEH 10-72 s. 22-40 (Bibl. 1025).

B EHF 5-74 s. 252-68 m. 2 ill.

1] Titlen er firdobbelt i k: over en oprindelig side; over nogle linier på en overkisebning; alene på en ny overklæbning (disse to overklæbningers bagside er en digtkoncept); og over den endelige, helsides overklæbning. Hertil er føjet: NB Ordet Kamme[r]raad og Kamme[r]raadinde spaltes (dvs. spatieres). 21 men] resten af afsnittet findes k, udeladt r.

 
Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur.

Fejl i teksten rapporteres her:
Fejlrapportering

første side forrige side næste side sidste side

 
u_navi_footer.gif     background_footer.gif logo_footer.gif til forside12345