Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
Kbh. Kristiania
Udgivelsesdato:
1918-19

Indeholdte værker:

SANG FRA GRUBEN.
JENS VED Æ BÆK.
TIL EN PLOV KAMMERAT.
LIMFJORDEN.
DEN JYDSKE FORSKNINGS OLDERMAND H. F. FEILBERG.
FORAARSTEGN.
PJALTE-KREJSTEN.
DEN DØDE LÆRKE.
DR. S. RAMBUSCH. VED HANS FLYTNING FRA SJØRUP TIL AALBORG.
FORLADT.
TIL SALLINGS HUSMAND.
PER SMED.
HØSTMARCH.
EN JULEGJÆST.
JULEHILSEN TIL 'NAVERNE' I ZÜRICH
STORKEN.
KAALFOLK.
RÆBILD-KANTATE. DEN KJÆRE BRUNE HEDE.
FREDLYSNING.
ZACHÆUS.
BØRN FRA GYDEN.
UNG VISE.
SØLVBRYLLUP.
DIPLOMATER.
INVALIDEN OG KRISTUS.
BONDEFJOL.
PAASKEØSTEN.
SØNDENVIND.
JENS HVAS. ET BLAD AF SALLINGS RIMKRØNIKE.
MOR VED BRØNDEN.
BROEN.
EFTERAAR.
SVIGTENDE SIGNALER.
EVALD TANG KRISTENSEN.
SKJØN NELLY.
HVAD KAN EN UNG KVINDE.
NANCY.
JOHN ANDERSON.
LILLE MIN MOR. (Rudyard Kipling.)
MIT OG DIT. (William Morris.)
FOR SKRANKEN. (Goethe.)
JEG FULGTE DYBT I SKOVEN IND. (Goethe.)
JAMMERDAL. (H. Heine.)
FILANTROPEN. (H. Heine.)
BALTHASAR. (H. Heine.)
SVÆRD OG LÆNKE. (Alexander Petøfi.)
ARBEJDERSANG. (Karl Henckell.)
DET FØRSTE KYS. (Joh. L. Runeberg.)
KJÆRESTE-HANDEL. (F. A. Dahlgren.)
STINES PARASOL. (F. A. Dahlgren.)
FATTIG-SVENDS KLAGE. (Per Weiland.)
SVALEN.
DER SO TOW KRAGGER.
IMELLEM TO MØRKE HØJE.
RINGEN.
EN LYSTIG SANG. SKOTSK MOTIV.
BONDEN OG SKRÆDDEREN.
GAMMEL KA BAKK.
KRITIK.
DEN BLANKE A A.
HUMLEBO.
KAPHYW. EN OLDTIDSMIND.
MILITARISMEN.
JULEAFTEN.
ENSOM.
PIGEN PAA DIGET. TIL EN GÆLISK MELODI.
AFTEN.
TIL EN MØLLERDATTER.
SÆDEMAND.
LILLE EDITH.
SALME. (AF 'JENS LANGKNIV'.)
NIELS BRANSAGER.
SEJ M Æ, SKA VI MEJ I KRI?
KJØRMES KNUD.
MAJNAT.
SPURVENE VED HELLIGGEJST.
FINDLAY.
VAR SKYLDEN MIN -
EN SKRÆDDER I SENGEN.
DEN NEDLAGTE LANDSBY. (Oliver Goldsmith.)
TIL ENGLANDS SØNNER. (Percy B. Shelley.)
DET SYGE BARN. (R. L. Stevenson.)
NYAARS-GRY. (William Morris.)
DEN GODE GUD. (Jean Pierre de Beranger.)
MODERHJÆRTET. (Jean Richepin.)
BJØRNEN I BERN. (Efter Fr. von Sallet.)
DE FANGNE. (Joh. L. Runeberg.)
OJAN PAVO. (Joh. L. Runeberg.)
GRISEN. (F. A. Dahlgren.)
DAARSKABENS TALE. (Gustav Frøding.)
MASKINEN I ULAVE. (Gustav Frøding.)
FREDLØS. (Gustav Frøding.)
JAWN HUMØR.
VIGGO HØRUP.
AUTOGRAFSAMLER.
VED BJØRNSONS DØDSLEJE.
SLAAKARLE.
VOR BARNDOMS BÆK.
AAKJÆR.
NYTAAR.
KRÆN DEJLER.
H. F. FEILBERG.
DE FATTIGES JUL.
SVAMPEJAGT.
TIL PETER SABRO.
VRØD-I-VRONT OG MARI STONT.
LANDARBEJDER-SANG.
BRYLLUP.
VED SUSAAEN.
GODT MOD!
TRE KRIGSDIGTE. MILITARISTEN TALER:
DE FIRE VINDE.
HAVREN.
PAA SALLINGS JORD.
GYLDEN SOL.
HUMLEBIEN.
LANDSBYSMEDEN.
EN LANDSBY DØB E S.
TRODS ALT DET.
FØDT TIL GRAAD.
HELLIG WOLLES BØN.
DER BOED EN BONDE. Frit oversat.
L'ANCIEN REGIME ELLER DET GODE GAMLE KONGEDØMME. (James Thomson.)
DUELLER. (H. Heine.)
ROTTERNE. (H. Heine.)
MAND OG KVINDE. (Alexander Petøfi.)
VED KJEDLEN. (Ferd. Freiligrath.)
N R. 310. (Ditlev von Liliencron.)
TORDENVEJRET. (Ditlev von Liliencron.)
DEN FØRSTE SANG. (Per Sivle.)
DIN TJENENDE BRODER. (Carl Snoilsky.)
AFRODITE OG 'SLIBEREN'
BILLEDHUGGEREN. (Karl-Erik Forsslund.)
JENS JENSEN OG PÆ' KRÆNSEN. (Gustav Frøding.)
TIL EN REJSENDE BRUD.
TIL PETER NANSEN. FESTTELEGRAM.
TO FORKYNDERE.
DORRES SANG. GAMMELT MOTIV.
VED ENGSØEN.
AN' VÆVER.
TRINES KO. JULEAFTENSTEMNING.
MEJERIST ESPER ANDERSEN, JEBJÆRG.
PAA KJÆRE GRAVE.
MORS ROK.
KJESTEN OG KRÆN KRESTEN.
HØSLETS-VISER. MORGEN FØR SLAGET.
JENS KUK.
SØNDAG I MORGEN.
KIRKEN.
DA Æ BJÆRMAND KAM.
JULENEG.
PIGER PAA ENGEN.
A GLEMMER Æ AALLE I MI DAW -
MORGEN.
EN BETLE HAAR.
SANG TIL DEMOKRATIET.
GAMMEL JEHANNES HANS NØJESVIS.
HANS KAARSBERG.
KEJSERENS GUD.
HILSEN TIL ESBJERG
JENS HANS HYWLBOR.
BARN OG MOR.
NORDOVST.
VESTENVINDEN.
POVL MED DEN TUNGE SKOVL.
FRED!
HISTORIENS SANG.
BURNS OM SIG SELV.
I DET FJÆRNE.
JENNY I RUGEN.
DUNCAN GRAY.
JOCK RAB.
TIBBI DUNBAR.
WOLLES VIV.
DE LYSTIGE TIGGERE.
I ER MANGE - DE ER FAA! (Shelley.)
SYPIGEN. (Thomas Hood.)
DA GODSEJERNE APPELLEREDE TIL FOLKET. (G. K. Chesterton.)
ZIGEUNERSANG. (Goethe.)
VÆVERNE. (H. Heine.)
HOLD DOG OP! (H. Heine.)
HENSIGTSMÆSSIGHED. (H. Heine.)
DEN VANVITTIGE. (Alexander Petøfi.)
OMSVÆRM OS KUN, FJENDER. (Arthur Fitzer.)
HANS SVÆRMER. (Ditlev von Liliencron.)
JEG SER PAA TERNERNES SKARE. (Joh. L. Runeberg.)
SMAAVERS. (Joh. L. Runeberg.)
BREMSENS MØSSE*). (F. A. Dahlgren.)
AVISDRENGEN. (Carl Snoilsky.)
DER LEGES SOLDAT. (Carl Snoilsky.)
INDSIDDEREN. (Karl-Erik Forsslund.)