Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
Kbh. Kristiania
Udgivelsesdato:
1918-19

Indeholdte værker:

Fra de Uænsedes Lejr
En Kejser-Filosof
To danske Præster
En Høstprædiken
Begyndelsen til Enden
Naadens Tid og Seminaristerne
Blandt Sultne
Bisp Absalon
En Politiker (d. e. Harald Holm)
Sommer
Vor oplyste Bondestand
Andreas Haukland
Karl Larsen I
Karl Larsen II
Karl Larsen III
Agnes Henningsen
Blicherfund II
Blicher og Himmelbjærgmøderne
Vor jydske Nationalsang
Mindetale over St St. Blicher
Kong Wolle
Robert Burns
Et Opgjør
Endnu en Bemærkning
Hjorddrengen
Byd Karlen med! I-III
Talende Stiller
Herremænd, Tale 1911
Husmænd nu og Husmænd efter
Fremtidens Bondehjem, Tale 1916
Hjemmet og Krigen
Naturfredning
En Tallerken Jord
Fra Heden
Grev Geert. En Drøm
Markfest i Aakjær
En Vejrhane
Djævelens Historie
Paulus
Gammel
Det ny Raadhus
Ungdom og Politik
Med eller ikke med
Gallaklædte Islands-Sympatier
Holger Drachmann
Johs. V. Jensen
A. C. Andersen
Blicher og E Bindstouw
St. St. Blicher og Aarhus Stiftstidende
Fortale til Blichers Livstragedie
Fortale til Jydsk Stævne
Fortale til Fræ wor Hjemmen
Jydsken og Højdansken
Sækkepiben
Et Karlekammer
Bondens Tyende
De Renlivede i Vendsyssel
Hytter i alle Lande
En Tale, der ikke blev holdt
Kjære Ungdom
Husmandsforedrag, Paa Lundgaard, 1916
Freden, Tale 1916
En god gammel Fjandbo
Rapport fra Revolutionen i Fly
Stakkels Barn!
Nytaar
Kjøbenhavnsk Jul
Kejseren
Endnu en Mejerist (Esp. Andersen, Jebjærg)
H. N. Rosenkjær
Lidt Selvbiografi
Erindringer om Mylius-Erichsen
Joh. Skjoldborg I
Joh. Skjoldborg II
Blicherfund III
Mer Blicheriana
Lidt Sprogkjævl med Vald. Rørdam I-II
Livet og Poesien
Et Gjensvar
Menneskespild - Evnespild
Kvinden og Grundloven
Historiske Spøgelser, Tale 1909
Bonden og Danmark
Hedens Fredning, Foredrag l Nyborg 1916
Jens Fløj
Hedevandringer
Fra en bortgjemt Kreds
Niels Pejsen I Trøwed
Julestemning
Missionen og dens Høvding
Fordømmelseslæren
Først Guds Rige
Helligforsamling
1. Maj i Kjøbenhavn
Nyttige Mennesker
Mejerister
Jens ved Moselandingen
Anton Nielsen
Thor Lange
Bjørnstjerne Bjørnson paa Askov
Hans Agersnap
Blicherfund I
Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri, I-II
Brev til H. F. Feilberg
Det jydske Bondesprog
Et gammelt Sallingbo-Par. I-II
Aftægtsfolk. I-II
Industri og Bonde
Grundlovstale 1915
En historisk Anmærkning
Før Hedevandringer. 1915
Byen Aakjær
Kjærgaard i Fly
Mors Have. Digt 1918