Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
Kbh. Kristiania
Udgivelsesdato:
1918-19

Indeholdte værker:

Rapport fra Revolutionen i Fly
Fra de Uænsedes Lejr
Julestemning
Djævelens Historie
Missionen og dens Høvding
En Kejser-Filosof
Fordømmelseslæren
To danske Præster
Først Guds Rige
En Høstprædiken
Begyndelsen til Enden
Naadens Tid og Seminaristerne
Helligforsamling
Paulus
Gammel
Stakkels Barn!
Blandt Sultne
Nytaar
Kjøbenhavnsk Jul
Bisp Absalon
Det ny Raadhus
En Politiker (d. e. Harald Holm)
Kejseren
1. Maj i Kjøbenhavn
Sommer
Nyttige Mennesker
Vor oplyste Bondestand
Mejerister
Endnu en Mejerist (Esp. Andersen, Jebjærg)
Ungdom og Politik
Jens ved Moselandingen
H. N. Rosenkjær
Med eller ikke med
Lidt Selvbiografi
Anton Nielsen
Thor Lange
Andreas Haukland
Gallaklædte Islands-Sympatier
Erindringer om Mylius-Erichsen
Bjørnstjerne Bjørnson paa Askov
Holger Drachmann
Johs. V. Jensen
Joh. Skjoldborg I
Joh. Skjoldborg II
A. C. Andersen
Karl Larsen I
Karl Larsen II
Karl Larsen III
Agnes Henningsen
Hans Agersnap
Blicherfund I
Blicherfund II
Blicherfund III
Blicher og E Bindstouw
St. St. Blicher og Aarhus Stiftstidende
Mer Blicheriana
Blicher og Himmelbjærgmøderne
Vor jydske Nationalsang
Mindetale over St St. Blicher
Fortale til Blichers Livstragedie
Fortale til Jydsk Stævne
Fortale til Fræ wor Hjemmen
Jydsken og Højdansken
Lidt Sprogkjævl med Vald. Rørdam I-II
Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri, I-II
Brev til H. F. Feilberg
Det jydske Bondesprog
Kong Wolle
Robert Burns
Sækkepiben
Livet og Poesien
Et Karlekammer
Bondens Tyende
Et Opgjør
De Renlivede i Vendsyssel
Et Gjensvar
Endnu en Bemærkning
Hjorddrengen
Byd Karlen med! I-III
Hytter i alle Lande
Et gammelt Sallingbo-Par. I-II
Aftægtsfolk. I-II
Talende Stiller
En Tale, der ikke blev holdt
Kjære Ungdom
Menneskespild - Evnespild
Industri og Bonde
Kvinden og Grundloven
Grundlovstale 1915
Historiske Spøgelser, Tale 1909
Herremænd, Tale 1911
En historisk Anmærkning
Husmandsforedrag, Paa Lundgaard, 1916
Husmænd nu og Husmænd efter
Bonden og Danmark
Fremtidens Bondehjem, Tale 1916
Hjemmet og Krigen
Freden, Tale 1916
Naturfredning
Hedens Fredning, Foredrag l Nyborg 1916
En Tallerken Jord
Fra Heden
Jens Fløj
Grev Geert. En Drøm
Før Hedevandringer. 1915
Hedevandringer
Byen Aakjær
Markfest i Aakjær
En Vejrhane
Fra en bortgjemt Kreds
En god gammel Fjandbo
Kjærgaard i Fly
Niels Pejsen I Trøwed
Mors Have. Digt 1918