Udgiver:
C. A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1976

Indeholdte værker:

FORORD
BIBLIOGRAFISK NOTE
FORORD
INDHOLD
RIDDER BRUNO.
SONNET. (til SIBBERNS Erindring)
RASK HVIRVLES VI I TIDENS STORE DANDS
EPIGRAMMA OVER CORREGGIO. (efter FABIO SEGNI, GENTILHUOMO FIORENTINO)
EPIGRAMMA OVER ØELENSCHLÄGERS GORREGGIO.
OVER FOSTBRØDRENE.
NATSEILERSKEN.
ROMANCE,(efter TIEDGE)
TILSTAAELSEN.(efter W. BLUMENHAGEN)
TIL ET BARN.
TIL ROSENTRÆET I LAURAS VINDUE.
DA VINDUET VAR FROSSET.
SERENADE.
VAARSANG.
TIL DEN ELSKTES ØINE. -(efter THEODOR KØRNER)
SKJØN LILALY.
JESUS PAA HAVET.
DEN STILLE GLÆDE.
PAAMINDELSE.
SØRGEDRAGTEN
UNG ALVER.
SANGERLYKKE,(efter LA MOTTE FOUQUÉ)
BLOMSTEROFFERET.
NATSANG.
DEN NAIVE.
GULDRINGEN.
NYTAARSVERS
BEGEISTRINGEN OG ORDET.
KONNINGEN OG HANS BRUD.
SMERTE OG TRØST.
DRANKERGLOSE.
AMAZONEN.
ERKJENDTLIGHED.
ST: DENIS.
PAAKALDELSE.
IDYLL.
VINVELA.
MORGENEN.
MIDDAGEN.
AFTENEN.
NATTEN.
KJENDETEGNET PAA UTROSKAB.(Ideen efter GERSTENBERG)
EN STEDMODERSBLOMST.
MED EN CONFIRMATIONS ROSE.
DE FORELSKTES APRIL.
HOLBERG.
SATIREN.
ELEGIE TIL EN MYG.
DYDEN.
UDRUGNINGEN.
LEVEREGEL. (efter GÖTHE)
TRØSTENS VISE.(efter LA MOTTE FOUQUÉ)
AFSKEDSSANG,(efter LA MOTTE FOUQUÉ)
FLODPIGENS VISE. -
ADVARSEL.
SONETTEN.(efter GÖTHE)
TIL DEN FORLADTE.
VED VIOL-URNEN. -
ØHLENSCHLÄGERS COLLEGIUM.
FOSTBRØDRENE.
BAKKEHULEN.
BETLERSKEN MED SIT BARN.
SYEKURVEN.
MINAS DØDSSANG.
TIL DEN BORTREISTE.
TIL SOMMERLUFTEN.
AFTENSANG [Taus er den stille Bye]
SYNER.(Sonetto)
DIGTER-VEER.
ET EPIGRAM.
DEGNENS EVENTYR.(efter GUBITZ)
HVER SØRGER FOR SINE.
KAABERNE.
CONVERSATION.
SPEILET
KYS OG ANELSE. -
MAANEN.
VED EVALDS GRAV.
NAADEN!
CAMILLA
BEGEISTRINGEN OG ORDET.
TIL MIN LYRA.
JESUS PAA HAVET.
TIL ET BARN.
SØRGEDRAGTEN.
DE FORELSKTES APRIL.
HOLBERG.
SATIREN.
MED EN CONFIRMATIONS ROSE.
BETLERSKEN MED SIT BARN.
KJENDETEGNET PAA UTROSKAB.(Ideen efter Gerstenfoerg)
MINAS DØDSSANG.
DYDEN.
SPEILET.
MORGENEN.
MIDDAGEN.
AFTENEN.
NATTEN.
MAANEN.
FLODPIGENS VISE.
BLOMSTEROFFERET.
GULDRINGEN.
TIL DEN FORLADTE.
SYNER.
KYS OG ANELSE.
SONETTER. -
KJENDETEGNET PAA UTROSKAB.
MINE HAAB.
TIL AMANDA.
DEN FORKJØLEDE AMÖR.
FORTABELSE.
MED EN CONFIRMATIONS ROSE.
SYGDOMMEN.
DA AMANDA VAR SYG.
BONDEPIGEN.
AFSKED.
HVIDTFELDT.
ELEGIE [Hvor min Hauges Grønt i Høsten skrantner og blegner]
SONETT.
BØN.
SKJØN ANNA.
AFTENSANG [Iler nu fra eders Hytter]
OM MIN MUSE.
LUCCA SIGNORELLI.
LÆNGSEL.
BERTOLD.
ELEGIE [O hvor det lyser roligt, klart I mit drømmende Indre!]
DEN BORTFLØINE ELSKOV.
BEGEJSTRINGEN OG ORDET.
TIL GUD.
TIL LUISE.
DIGTERSKJÆBNE.
HAVFRUEN.
ØNSKEBNE.
LOMMETØRKLÆDE
I EN BOTANIKERS STAMBOG.
TIL THORVALDSEN.
TIL MINE ØINE.
PETRUS I ROM
DEN 4DE JULI 1823.
KIRKEKLOKKEN.
HOLBERGS GRAV.
D: 22DE SEPTBR 1824
FRØKENEN OG GARTNEREN.
ROMANZE.
DEN BETÆNKSOMME
KONE, KONE, HJEM DU GAA
IDYLL
LIIGVERS
GRUBLEREN.
UNDSKYLD MIG, BEDSTE VEN
JEG SAD MED DIG BAG MALVER, HULDT I SKYGGE
SONNET
MIN GLUT FORSTAAER AT LØSE SJÆLENS KNUDER
HVAD VIL DU HER? HVAD SØGER DU VED HUSET
DER VAR EN TID, DA VENSKAB VAR MIT ALT