Udgiver:
Munksgaard
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1965-83.

Indeholdte værker:

Anders Arrebo. Prædikener