Udgiver:
Munksgaard
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1965-83.

Indeholdte værker:

FORORD
INDHOLD
Hexaëmeron
DEDICATIO.
FORTALE.
Den retsindige Christ-elskende Læsere Naade oc Fred af Gud Fader i Jesu Christo.
L. S.
Testimonia Encomiastica alia, qvorum primum M. Johannis Corvini est, ex Rhythmologia Danica M. Sc. Cap. 5. § 6. De authoribus Alexandrini Carminis.
Ofver fordum Biscop Arøboes efterfunden Udødelig Sex Dags-Verck.
A. B. En Dagvise om alle Creatures Skabelse, giort af Doct. Petro Palladio.
A. B. - V - | | - V - V -
In Posthumum
In Hexaëmeron Aröensianum à Patre,Viro, dum vixit, venerando & clarissimo, b. nunc m. Dn. M. Andrea Chr. Aroense,Orthungano olim Pastore meritissimo, elaboratum; Sed à Filio Dn. Christiano Andr. Aroense Nebbelundo-Seddingano Pastore fidelissimo, fratre & Collega meo honoratissimo nunc editum.
Dobbelt-rjmende Hexametri ofver M. Anders Arebois høy-loflige Hexaëmeron.
Epigramma.
Et lidet Encomiasticon [x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x] fremstillet effter venlig Begiering
Ad incomparabilem suo ævo in sua lingva Poëtam Dn. M. Andream Arreboensem.
In Hexaemeron Aroense posthumum.
Fortale til Skaberen.
Hexaëmeron. Første Dag
Indhold.
Himmel oc Jorden.
Skabte.
I Begyndelse.
v. 2. Oc Jorden var øde oc tom.
Oc der var mørk ofver Afgrunden.
Oc Guds Aand svefvede ofver Vandene.
Oc Gud sagde: Blifve Lius, oc der blef Lius.
v. 4. Oc Gud saa, at Liuset var godt.
Oc Gud giorde Skilsmis imellem Mørket oc Liuset.
v. 3. Oc Gud kallede Liuset Dag, oc Mørket kallede hand Nat.
Oc der blef Aften, oc der blef Morgen een (eller første) Dag.
Hexaëmeron. Første Dags Anhang
Første Dags første Anhang.
Første Dags anden Anhang.
Hexaëmeron. Anden Dag
Historien Gen. Cap. I. 6. 7. 8.
Indhold.
Den anden Dag i Vgen.
Hexaëmeron. Tredie Dag
Historien Gen. I. 9, 10, 11, 12, 13.
Indhold.
Tredie Dag i Ugen.
Hexaëmeron. Fierde Dag
Historien Gen. I, v. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Indhold.
Verdens første Uges fierde Dag.
Hexaëmeron. Femte Dag
Historien Gen. I. 20, 21, 22, 23.
Indhold.
Verdens første Uges femte Dag.
Hexaëmeron. Sjette Dag
Historien Gen. cap. I. v. 24. indtil enden. Oc cap. II. v. 7. indtil enden.
Indhold.
Kort Beslutning ofver den Siuende Dag, tagen af Auctoris tu sidste Vers.
Efterfølgende Vers blefve silde fremskickede oc derfor paa deris tilbørlige Sted icke kunde indføris.
Ad eundem, qvòd Scriptum hoc Patris posthumum Sacræ Regiæ Majestati nuncupetEPIGRAMMA.
Christian IIII
Dronning Anna Catharines Død
'[x][x][x][x][x][x][x][x][x].[x][x][x] [x][x][x][x][x][x][x].
En ny Dict om de Tegen
Pest-Pulver
Ordinerit Aff Anders Christenssøn Ar. S. N.
Tryckt i Kiøbenhaffn, Aff Salomone Sartorio, 1618, in Decembri.
Elisabeth Rosensparre
Breve
1. Til professor Jesper Brochmand.
2. Til kansler Christen Friis til Kragerup.
3. Til kansler Christen Friis til Kragerup.
4. Til universitets rektor, professor Vulfgang Rhumand.
5. Til kansler Christen Friis til Kragerup.
6. Til kansler Christen Friis til Kragerup.
7. Til universitetets rektor og professorer.
8. Til rektor Axel Hansen i Nakskov.