Udgiver:
J.H. Schubothes boghandel. Græbes bogtrykkeri
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn
Udgivelsesdato:
1883

Indeholdte værker:

Fædra
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.