Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1991

Indeholdte værker:

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (DK)
Røverstuen (DK)
1. Hjorterytteren
2. Ansbjerg
3. Nissen
4. Bortførelsen
5. Hestehaven
Sildig Opvaagnen (DK)
Ak! hvor forandret! (DK)
Besøget
En Landsbyeskjønhed
Slætgildet
Andejagten
Endnu en Afkjøling
Tyve Aar derefter
Hosekræmmeren (DK)
Præsten i Vejlbye (DK)
A. Erik Sørensens Dagbog
B. Aalsøe Præstes Optegnelser
Juleferierne (DK)
1. Sneefog
2. Klapjagt
3. Urolig Nat
4. Comtessen
5. Alice
6. Julebal
7. Liniedandserinden
8. Søcaptainen
9. Slutning
Skytten paa Aunsbjerg (DK)
De tre Helligaftener (DK)
Paaskeaften
Pintseaften
Juleaften
Eneste Barn (DK)
E Bindstouw (DK) (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)
Bindestuen
Efterskrift og noter
Efterskrift
KUN FORTÆLLINGEN ER TILBAGE
I. Den ex-centriske digter
II. Den »uskyldige«fortæller
III. Enhver fortæller er sig selv nærmest
l
2
3
IV. Der er altid en fortæller, f ør der er en historie
V. Den folkelige digter
VI. En historie består altid af brudstykker
VII. Den sammensatte digter
VIII. Modtagelsen
IX. Eftertidens opfattelse. Litteraturoversigt
X. Tekstform
Rettebesliste
Noter
Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog
Røverstuen
Sildig Opvaagnen
Ak! hvor forandret!
Hosekræmmeren
Præsten i Vejlbye
Juleferierne
Skytten paa Aunsbjerg
De tre Helligaftener
Eneste Barn
E Bindstouw
Kjen Pæjster: Staeren sedder o Gowlen
Wolle Hannsen: E Skræpigh
Visti: Øwli han wa sæ saa løste en Swenh
Pe Baahstrup:Jørren Maahswyen aa Pe Sow
Kjæn Pæjster: E Hælhæjst
Jens Jensen: De forunelest Oer
Mahs aa Vrahnum: Hudden A fik Hold o Kjesten
Wolle Vistesen: Sven Graah
Wolle Vistesen: Den jenarmed Sældaat
Wolle Vistesens Brøw
Rasmus Owstrup: Messingens
Mads Uhr: E Staahkelsmand
Mari Kjølvroe: Faaual Marri
Indhold