Udgiver:
Udgivelsessted:
Holstebro
Udgivelsesdato:
1940

Indeholdte værker:

INDLEDNING
INDLEDNING
LITTERATUR
DIGTE, ÆLDRE OG NYERE
INDLEDNINGSDIGT
FREDENSBORG
DEN FROMME CLARA
JÆGERPHANTASI
DRØMMEREN
DAG OG NAT
DEN EFTERLADTE ROSE
HR. BLOK
TURNERINGEN
FUGLEN
KONG CHRISTIAN DEN OTTENDE
FARVEL TIL MARTHES KILDE
FODSPORET
PHILOSOPHEN
TIL A. OEHLENSCHLÄGER
I A. OEHLENSCHLÄGERS ALBUM
SANG DEN 8de MARTS
MUNDUS OG PAULINA
OPMUNTRING
AFTEN VED ARICCIA
MØDET MED BACCHUS
JULESANG I ROM
NEMI
MORGEN I NEMI
SANG DEN 28de JANUAR 1833 I ROM
GJENKOMST TIL NEMI
PAA FREGATTEN BELLONA I NORDSØEN 1835
FISKEREN I NEMI
TIL THORVALDSEN
PIAZZA BARBERINA
I APENNINERNE
ATHENODORUS
FREDERIK DEN SYVENDE
I FORAARET
TIL B. S. INGEMANN
I LUNDEN
NATTEN
HØSTMINDE
I GALOP
TIL C. HAUCH
EN ROSE
GULDBRYLLUPSDIGT
TIL CHRISTIAN WINTHER
DEN GAMLE GREVE
DE FORELSKEDE
ET SUK FRA SKOVEN
EROS
FISKEREN
SØLVBRYLLUPSSANG
ANNINE
LORENZO
EN FESTSKAAL FOR ROM 1868
HIMLEN AABEN
SKJULTE KRÆFTER
VED ET TAB
ET VARSEL
MOD SLUTNINGEN
DIGTE FRA FORSKELLIGE PERIODER
OLDINGENS TILBAGEBLIK PAA LIVET
PROLOG
DEN KLØGTIGE JOHAN
PAA EN VENS DØR
DEN HELLIGE KILDE
DA JEG VAR SYG
LUCAS OG LISETTE
PROLOG (21. Sept. 1817)
STRENGEN
UNDER KRITIKEREN H. C. G. PROFTS PORTRÆT
EPIGRAM (Iil ej...)
SANG (ved Ingemanns Hjemkomst)
OPMUNTRING
HUN GIK TIL SØNDAGSDANDSEN
BALVISE
SANG (Rahbeks Sølvbryllup)
EN JULESANG (1824)
SANG PAA EN FØDSELSDAG
JULEVISE, 1825
I H. C. ANDERSENS STAMBOG
DE DANSKES SANG I ROM
GRAVSKRIFT (Carl Winsløw)
NU KNOPPES ATTER TRÆET
DET REGNER -
CHARLOTTENLUNDSAFTENEN
SØLVBRYLLUPSSANG (15de Marts 1839)
HVORDAN HUN ER
TIL EN CONFIRMANTINDE
TIL EN DAME
EPIGRAM (Hvor vrangt...)
MED EN PENNEVIDSKER
AFSKEDSSANG TIL EN VEN
STRIKKEBREVE
AARSSKIFTE
MED EN RUBINRING
SØLVBRYLLUPSSANG (1846)
DEN 6te JULI
ET FORTROLIGT ØJEBLIK
SOPHIESHAAB
MED EN GAVE
1 SEPTEMBER 1859
SANG TIL KONGEN (1860)
SMUK, MEN DUM
VED ET 50AARIGT STUDENTERJUBILÆUM
EN JUBELSKAAL
TIL CHRISTIAN WINTHER
HANNIBAL LETH
I EN UNG MUSIKERS STAMBOG
STAMBOGSBLAD
1 MAI 1866
TIL FREDERIKKE LETH (1867)
TIL FREDERIKKE LETH (1868)
TIL MIN EGEN DRENG
VEIEN SPÆRRET
GULDBRYLLUPSBREV
TIL FREDERIKKE LETH (1869)
SKRIFTESTOLEN
APRIL
NOTTURNO
INDSKRIFT PAA EN GULDTUMLING
TIL EN KUNSTNERINDE
EN AFTEN I HJEMMET
TIL FREDERIKKE LETH (1871)
FORAARSHILSEN
DECEMBER
TIL MIN KJÆRE VEN IL MAESTRO A. P. BERGGREEN!
I EN LILLE PIGES ALBUM
TIL FREDERIKKE LETH (1872)
VIOLERNE
BRYLLUPSDIGT
TIL CHRISTIAN AGERSKOV
ENGLEN ISRAFIL
EFTER SORGEN
VED EN CONFIRMATION
TIL EN GAMMEL VEN
TIL MIN KJÆRE THEODOR SCHORN
SOMME DAGE
EN TYV I ROM
TIL FREDERIKKE LETH (1874)
DU KAN LIGNES VED EN HAVE
MED EN JULEENGEL
TIL FRU EMMA BØDTCHER, f. ROSENSTAND
VED TILBAGESENDELSEN AF EN BOG EFTER TRETTEN AARS LAAN
I SKOVEN
DET ER EN YNDIG TID
DEN GAMLES BØN
ET MØDE
SANGFUGLEN
NOTER
INDHOLDSFORTEGNELSE